Rapport om klimabehandling

02.07.2021

Sammen med psoriasisorganisasjonene i Danmark, Færøyene, Finland, Sverige og Island har vi laget en rapport om behandlingsreiser. Rapporten presenteres på den internasjonale konferansen om psoriasis og psoriasisartritt.

Bilde: Rapport om klimabehandling

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)  har i 2020 og 2021 jobbet sammen med de andre psoriasisorganisasjonene i Norden (NORDPSO-organisasjonene) om å utarbeide en «White Paper», en rapport, om klimabehandling for psoriasispasienter.

Oversikt over tilbudet

Med denne rapporten ønsker NORDPSO å gi oppmerksomhet til klimabehandling som et viktig og positivt behandlingstilbud for psoriasispasienter i hele Norden. Målet er å gi en grundig oversikt over dagens status for tilbud om og tilgang til klimabehandling i de nordiske landeneNorge, Danmark, Færøyene, Finland, Sverige og Island.

I tillegg ønsker de nordiske pasientorganisasjonene som representerer psoriasispasienter å skape en forståelse for de utfordringer tilbudet om og tilgang til klimabehandling møter.

Rapporten vil bli presentert under IFPAs 6th World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2021 som en del av the complementary programme.

- Ivaretar hele mennesket

- Klimabehandling blir ofte misforstått, og sett på som et supplement til annen behandling heller enn en fullverdig behandlingsform. Mange oppfatter nok også dessverre klimabehandling som en sydentur på statens regning. Et opphold på behandlingsreiser for psoriatikere består av soling, bading i saltvann, gruppetrening, fysikalsk behandling, undervisning og helsefaglig oppfølging. Det er altså et behandlingsopplegg som ivaretar hele mennesket og alle aspekter ved sykdommen. Vi vet at pasienter rapporterer om meget god effekt av klimabehandling, både fysisk og psykisk, umiddelbart etter oppholdet og også mange måneder senere, sier Mari Øvergaard, generalsekretær i PEF.

Her kan du laste ned hele rapporten

 

Tilbake