Rapport om psoriasis og lykke

06.03.2018

Å leve med psoriasis virker inn på livskvaliteten. Jo mer psoriasis du har, jo mer mindre lykkefølelse, viser en internasjonal rapport.

Bilde: Rapport om psoriasis og lykke

The World Psoriasis Happiness Report 2017 er basert på 121 800 tilbakemeldinger fra psoriatikere, og rapporten er laget på bakgrunn av OECDs retningslinjer for å måle oppfatning av lykke og livskvalitet. Rapporten er utført av det farmasøytiske selskapet Leo Pharma.

Den viktigste endringen for at personer med psoriasis opplever seg som mer lykkelige eller mindre ulykkelige, er å redusere ensomhet og stress. Disse to faktorene er de viktigste psykologiske driverne for at personer med psoriasis opplever mindre lykke enn befolkningen generelt.

Noen nøkkelpunkter fra rapporten:

  • Mennesker som er hardt rammet av psoriasis rapporterer at de har 30 % dårligere livskvalitet i noen land.
  • Flere kvinner enn menn med psoriasis sier deres opplevelse av lykke er dårligere på grunn av psoriasis.
  • Ulike symptomer som for eksempel skalering, kløe og problemer med å gå har ulik påvirkning på livskvaliteten.
  • Hvilken type psoriasis du har virker forskjellig inn på lykkefølelsen. Psoriasis i hodebunnen påvirker mindre livskvaliteten enn psoriasis genitalt.
  • 60 % sier at de føler seg stresset i dagliglivet på grunn av psoriasis.
  • Ensomhet er utbredt blant folk som lever med psoriasis.

Les hele rapporten The World Psoriasis Happiness Report 2017

Film om hudkontakt

Med filmen Vis din myke side ønsker Leo Pharma å vise frem positiv hudkontakt mellom mennesker og hva som kan skje når mennesker tar på hverandre.

Tilbake