– Skuffende statsbudsjett

12.10.2021

Psoriasis- og eksemforbundet er skuffet over den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjettet for neste år. Det er ikke foreslått noen økning til den statlige ordningen med behandlingsreiser til utlandet.

Bilde: – Skuffende statsbudsjett

I regjeringen til Erna Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022 er det bevilget 140 596 kroner til behandlingsreiser til utlandet, som betyr en prisindeksøkning fra 135 308 kroner for 2021.

Med andre ord legger ikke den avtroppende regjeringen opp til økning,  og voksne med atopisk eksem blir med andre ord ikke denne gangen heller innlemmet i ordningen.  Det er Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) skuffet over.

– Nok en gang er PEF skuffet over at det ikke foreslås en økt bevilgning til behandlingsreiser til utlandet i statsbudsjettet. Årlig reiser om lag 2 400 pasienter og 200 ledsagere på en behandlingsreise til utlandet. Men behovet er mye større. Vi ønsker oss en økning i bevilgningen slik at flere kan få dette god behandlingstilbudet. Behovet er stort og effekten er god og godt dokumenter. Vi ønsker oss også en utvidelse av tilbudet, slik at voksne med atopisk eksem også kan få tilbud. Dette har vi tatt opp med politikere og helsemyndigheter mange ganger  og gjør det igjen, sier generalsekretær Mari Øvergaard.

Momskompensasjon

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det en nedgang i bevilgningen til momskompensasjon for frivillige organisasjoner på 50 millioner kroner sammenliknet med 2021. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil innføre full momskompensasjon, og PEF setter sin lit til at det blir gjennomført.

Egenandel

Egenandelstaket i helse økes kraftig i budsjettforslaget og øker det fra 2 460 kroner til 2 921 kroner. Det betyr at du må betale mer hvis du skal for eksempel til lege, fysioterapeut eller psykolog før du får frikort. 

– Dette er en stor økning som rammer de som allerede har minst hardt, sier Øvergaard.

I forslaget til statsbudsjettet neste år sier avtroppende regjering at det er satt i gang et arbeid med å utvikle pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel- og skjelettlidelser, og at det tas sikte på at disse kan tas i bruk i 2022. Arbeidet med ny folkehelsemelding 2023 er startet opp.

Her finner du Solberg-regjeringens siste forslag til det statlige helsebudsjettet

Foto: Borgos Foto AS

Tilbake