Statsbudsjett uten store overraskelser

08.10.2014

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) gir Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2015 en blandet mottagelse.

Onsdag 8. oktober la Finansminister Siw Jensen frem Statsbudsjettet for neste år. Etter en foreløpig gjennomgang av de mest relevante budsjettforslagene har PEF følgende kommentarer:

- Vi er tilfreds med at bagatellgrensen for nye medisiner foreslås økt til 25 millioner. Dette vil gi mange pasienter med kroniske sykdommer raskere tilgang til nye og viktige legemidler.

- Bevilgningen til Statens Behandlingsreiser til utlandet opprettholdes på samme nivå som for 2014. Det betyr en videreføring av det tilsvarende antall behandlingsplasser vi har for 2014. PEF venter likevel utålmodig på at valgløftene fra Høyre og Fremskrittspartiet, om en fordobling av antall plasser, skal realiseres. I tillegg har regjeringspartiene sagt at nye diagnosegrupper skal kunne komme inn under ordningen. PEF ønsker at ordningen skal utvides også til å gjelde voksne pasienter med atopisk eksem.

- PEF er fornøyde med at Regjeringen varsler en opptrappingsplan for rehabilitering, men er avventede inntil planen ligger på bordet og det følger med penger i budsjettet for 2016.

- PEF er kritisk til at utfasingen av særfradragsordningen har stoppet opp. Særfradragsordningen ble tatt bort fordi myndighetene mente at behovene for dette ikke var til stede, og at de ble dekket opp av ordninger som gikk generelt på å styrke folkehelsa. Slik det fremstår av Statsbudsjettet for 2015, kan de som fikk innvilget særfradrag for to år tilbake fortsatt søke om dette, men ordningen tar ikke inn nye søkere. Det ble lovet en ny fradragsordning, men den er enda ikke presentert. Arbeidet med å få på plass en ny og rettferdig ordning for personer med høye sykdomsutgifter må derfor prioriteres høyt framover.

Psoriasis- og eksemforbundet vil ytterligere følge opp Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2015 på vår hjemmeside pefnorge.no i tiden framover!

Mer om Statsbudsjettet finner du også på Regjeringens nettsider.

Her kan du fortløpende følge FFOs uttalelser tilknyttet Statsbudsjettet for 2015.

Tilbake