Støtt WHO-resolusjon om psoriasis!

14.05.2014

De neste ukene avgjøres det om Verdens Helseorganisasjons generalforsamling vil vedta en banebrytende psoriasisresolusjon, fremmet på initiativ fra Det internasjonale Psoriasisforbundet (IFPA).

IFPA har siden 2009, sammen med sine 50 medlemsorganisasjoner, arbeidet hardt for å løfte den kroniske hudsykdommen psoriasis opp på den internasjonale helseagendaen.

Under et møte i WHOs eksekutivkomite i mai 2013, la IFPA frem forslag til en resolusjon om psoriasis og Verdens Psoriasisdag, som WHOs styre valgte enstemmig å støtte. Resolusjonen kommer nå opp til endelig votering i forbindelse med den 67. generalforsamlingen World Health Assembly (WHA) - som avholdes i Genève, Sveits, 19.-24. mai 2014.

Viktig kampanje
Dersom psoriasisresolusjonen vedtas, vil det kunne få stor betydning for 125 millioner mennesker som lever med psoriasis verden over. Resolusjonen vil bidra til å:

- Øke bevisstheten rundt psoriasis, samt redusere stigmatisering og diskriminering som mange med sykdommen opplever.

- Skape en sterk, global stemme mht. at psoriasis er en alvorlig kronisk ikke-smittsom sykdom (NCD), med behov for økt bevisstgjøring rundt sykdommens inflammatoriske art, psykososiale konsekvenser og økt risiko for komorbiditeter (følgesykdommer).

Resolusjonen vil styrke posisjonen knyttet til markeringen av Verdens Psoriasisdag, øke oppmerksomheten rundt betydningen av mer psoriasisforskning, samt bedre informasjon om diagnosen, blant annet på WHOs hjemmeside.

Hva kan du gjøre?
For at resolusjonen skal bli vedtatt, er det avgjørende at alle WHOs medlemsorganisasjoner oppnår konsensus, dvs. at alle nasjonene offisielt gir sin støtte til resolusjonen. Til nå har en rekke land, blant annet Sverige, Sveits og Tyskland signalisert sin støtte, og det er viktig at vi som medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet nå mobiliserer for å gi en sterk henstilling til norske helsemyndigheter om at også Norge må gi sin støtte.

Hjelp oss derfor å løfte psoriasis opp på agendaen!

Du støtter resolusjonen ved å signere oppropet #PsoriasisVote via Thunderclap.

Kampanjen vil kunne nå hundretusenvis av mennesker, og synliggjøre overfor WHOs medlemsstater at IFPA har global støtte for den foreslåtte psoriasisresolusjonen. 

Du viser også din støtte ved å dele denne artikkelen på Facebook og Twitter, eller støtte oppropet #PsoriasisVote på Twitter.

Together we can make this happen!

Klikk her for mer informasjon om WHOs psoriasisresolusjon.

Klikk her for å lese WHOs World Psoriasis Day resolution (engelsk)
Klikk her for å lese WHO-sekretariatets rapport om psoriasis (engelsk)

Tilbake