- Ta vare på kronikerne

01.09.2013

Godt tilbud for kronisk syke må være sentralt for alle partier ved det kommende Stortingsvalget 2013.

Psoriasis og eksemforbundet er svært spent på utfallet av valget mandag 9. september. Vårt hovedfokus er situasjonen for kronisk syke. Det er mange utfordringer for disse gruppene, og det er viktig at partiene ser de store fordelene det er at ”kronikergruppene” får gode og individuelt tilpassede tilbud. Dette vil ha stor betydning for den enkelte, ved at den som lever med en kronisk sykdom kan fungere optimalt og slik sett får et bedre liv.

For samfunnet vil det også ha stor betydning, ettersom de som har kroniske lidelser blir i stand til å fungere godt i samfunnet, blant annet mht. arbeidsliv.

Styrket økonomisk situasjon
Vi ønsker at kronikernes økonomiske situasjon blir bedret. Det er kostbart å ha en kronisk lidelse, og det sliter på helsen, ikke minst psykisk. Investering i kronikerne økonomisk med eksempelvis bedre økonomiske tilskudd og støtteordninger, vil sammen med godt tilpasset helsetilbud, ha vesentlig betydning for samfunnet i sin helhet.

Psoriasis og eksemforbundet vil følge nøye med på politikernes oppfølgning av våre pasientgrupper i neste stortingsperiode.

Husk å bruke stemmeretten din neste mandag.

Godt valg!.

Ragnar Akre-Aas
Forbundsleder PEF

Tilbake