Ulik NAV-praksis ved private behandlingsreiser

16.02.2017

Psoriasis- og eksemforbundet møtte høsten 2016 Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og tjenesteavdelingen (NAV) for å diskutere ulik praksis ved NAV-kontorene tilknyttet private behandlingsreiser.

Bilde: Ulik NAV-praksis ved private behandlingsreiser

PEF møtte de to instansene 21. november. Tema var de mange tilbakemeldingene forbundet får fra medlemmer om ulike praksis rundt om i landets mange NAV-kontor, vedrørende innvilgelse av sykepenger ved «privat behandlingsreise» til eksempelvis Gran Canaria.

Tilbakemeldingen fra NAV er at dagens lovverk ikke åpner for å innvilge sykepenger for denne type «behandlingsreise», og at de er klar over at praksisen rundt dette varierer rundt om i landet.

Etablere egenbetalt behandlingstilbud?

PEF ble i møtet invitert til å se på mulighetene for å etablere et egenbetalt behandlingstilbud, i tråd med det tilbudet pasienter med psoriasis og atopisk eksem i dag mottar ved Valle Marina på Gran Canaria. NAV er villig til å vurdere om et slikt tilbud skal kunne inkluderes i lovverket som dekker sykepengene for den som deltar.

PEF er usikre på om dette er et tilbud medlemmer og andre med psoriasis ønsker, og har derfor foreløpig ikke startet med å utrede et slikt tilbud. Forbundet ber om synspunkter på behovet for et slikt tilbud, fra våre medlemmer og andre med psoriasis og atopisk eksem. Et slikt behov vil også vurderes utredet tilknyttet behandlingsreiser for pasienter med psoriasisartritt (Tyrkia og Montenegro).

NAV gav i høstens møte Psoriasis- og eksemforbundet medhold i at pasienter som deltar på de statlige behandlingsreisene, ikke skal måtte søke om å få beholde sykepengene under sitt opphold på Valle Marina. Dette til informasjon til alle dere som deltar på de offentlige behandlingsreisene.

Kontaktperson for synspunkter: Terje Nordengen, generalsekretær / Tlf. 23 37 62 44.

Bildetekst: I møtet med NAV deltok fylkesleder Jane Heggheim, forbundsleder Ragnar Akre-Aas og generalsekretær Terje Nordengen (ikke på bildet) på vegne av PEF.

Tilbake