Samarbeidspartnere

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) samarbeider med ulike aktører innenfor det private næringsliv. Inntekter fra Samarbeidsavtaler utgjør en betydelig del av forbundets virksomhet og har stor betydning for realisering av viktige prosjekter for organisasjonen.

For spørsmål eller innspill knyttet til PEFs samarbeidsavtaler kan du kontakte generalsekretær Mari Øvergaard på e-post mari.overgaard@pefnorge.no eller tlf. 23 37 62 44.

Det eksisterer anbefalte retningslinjer for kontakt og samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner og legemiddelindustrien. Avtalen er inngått av FFO og LMI.

Her kan du laste ned avtalen

Her er en liste over Psoriasis- og eksemforbundets samarbeidspartnere: