Hudlegesituasjonen

Det har over flere år vært en mangelfull hudlegedekning i Norge. Sammen med urologi og patologi utgjør dermatologi den profesjonen som i dag har størst behov for nye spesialister.

 «Hud er kanskje ikke den mest dramatiske pasientgruppen, med dere har uten tvil et dramatisk behov for flere spesialister». Sitat: Sveinung Stensland, medlem i Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Norge har den dårligste hudlegedekningen per innbygger i Norden. Tall fra 2000 viser at det var 2,7 hudleger per 100 000 innbyggere i Norge, mot 3,1 i Danmark, 3,3 i Finland og 3,9 i Sverige. Disse tallene er ikke vesentlig endret de senere årene. Norske hudpasienter har med andre ord en dekning av hudleger som ligger omtrent 20 prosent under gjennomsnittet for Norden. Ventetiden for å komme til hudlege er fra 6-12 måneder, med lengst ventetid ute i distriktene.

Psoriasis- og eksemforbundet har i flere år hatt fokus på den mangelfulle hudlegedekningen. Vi krever at det skal opprettes flere stillingshjemler for hudleger i de regionale helseforetakene, og ønsker flere utdanningsstillinger ved universitetsklinikkene.

Psoriasis- og eksemforbundet følger opp den manglende hudlegedekningen i årlige høringer med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Organisasjonen tar med jevne mellomrom også initiativ til møter med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les Psoriasis- og eksemforbundets høringsuttalelse til forslag til Statsbudsjett for 2015.

Les notat til møte med Statssekretær Anne-Grethe Erlandsen 20. april 2015. 

Illustrasjon: Istockphoto