Program

Her finner du programmet til fagkonferansen Huden og psyken. Det kan forekomme endringer.

11.00: ​           

Åpning av konferansen

11.10-11.30:   

Huden og psyken
ved Jon Anders Halvorsen hudlege, dr. philos (phd), avtalespesialist og gjesteforelser ved Universitetet i Oslo

11.30-12.00:   

Stressmestring og verdibasert selvledelse ved hudsykdom
ved Tonje Oord LIS-lege og gründer av «samtalelegen.no»

12.00-12.15:   

Kunstnerisk innslag 
ved Diva & the Doctor

12.15-12.30:   

Minglepause

12.30-13.15:   

Psykisk helse og hudsykdom
ved Florence Dalgaard hudlege og psykiater, Dosent ved Universitetet i Lund i Sverige

13.15-13.30:   

Pasientsamtale

13.30-13.45: 

Panelsamtale – Pasienten møter helsevesenet
(Deltakere: Florence Dalgaard, hudlege og psykiater, Tonje Oord, Samtalelegen, Kristine Fuskeland, undervisningssykepleier hudavdelingen OUS, Katrine Eikeland, helsefaglig rådgiver PEF)
 

13.45-14.15:   

Lunsjpause

14.15-14.45:   

Fatigue er ikke latskap
ved Roald Omdal, professor emeritus, dr. med., Forskningsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus

14.45-15.00:   

Mer enn smerte? Årsaker til psykiske utfordringer ved psoriasisartritt 
ved Karen Minde Fagerli, medical doctor (MD), dr. philos (phd), revmatolog ved Diakonhjemmet sykehus

15.00-15.10:   

Pasientsamtale

15.10-15.20:   

Minglepause

15.20-15.40:   

Pasientsamtale

15.40-15.55:    

Lansering kampanje

15.55-16.00:   

Avslutning

Sponsorer: