Årsmøte i Hamar og omegn

tirsdag 23. januar 2018

Torsdag 15. februar kl. 19.00 er det årsmøte i PEF Hamar og omegn

Årsmøte i Psoriasis- og Eksemforbundet Hamar og omegn torsdag 15. februar 2018 kl. 19.00 i 
Lille Strandgate 3, Hamar. (Basarene) 2. etg.

Følgende saksliste er til behandling:

  1.  Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, samt to (2) til å godkjenne og underskrive protokollen.
  2.  Årsberetning
  3.  Regnskap
  4. Honorarer, telefon- og reiseutgifter
  5.  Budsjett 2018
  6. Godkjenne Handlingsplan for 2018
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Forslag til årsmøte må være styrets leder Ole Martin Pettersen i hende, senest 1.februar 2018, (2 uker før årsmøtet).
E-post adr.: olempett@online.no eller som brevpost til Ole Martin Pettersen, Bekkevegen 33, 2383 Brumunddal.

Frasigelser av verv, må være valgkomiteens leder, Bjørn T.Brohjem, E-post adr: bbrohjem@online.no; postadr.: Furubergveien 127 B, 2316 Hamar, i hende, senest 25. januar 2018, (3 uker før årsmøtet) eller til Oddny Høgalmen, E-post adr: hogalm@online.no; Postadr.: Kølbrenna 13, 2388 Brumunddal, eller Terje Kjernsholen, E-post: kjernsholen@vikafrisor.no. postadr.: Furubergveien 127 F, 2316 Hamar.

Tilbake