Årsmøte i Møre og Romsdal og ny fylkesleder


03.09.2020 Årsmøte i Møre og Romsdal og ny fylkesleder

Årsmøtet i Møre og Romsdal ble endelig gjennomført 2. september 2020 i Malmefjorden.


Årsmøtet skulle egentlig gjennomføres i mars, men det ble utsatt på grunn av koronaviruset. Det var til sammen 10 deltakere, fire fra PEF Nordmøre, to fra PEF Romsdal og fire fra PEF Sunnmøre. Etter årsmøtet ble det servert pizza.

   

Sylvia Wallin fra PEF Romsdal er en engasjert person som har sittet som leder i styret i flere år, og i år valgte hun å trekke seg som leder, men hun blir fortsatt værende i styret. Ny fylkesleder ble Stig Marius B. Åsgård fra PEF Nordmøre. Styret ga Sylvia en gave som takk for hennes arbeid som leder og ser fram til videre samarbeid med henne. Styret ønsket også ny leder Stig Marius velkommen og ser fram til å samarbeide med han fremover.

Nestleder Erling Mikalsen og sekretær Bjarne Vatne i styret valgte å trekke seg, noe resten av styret synes var synd. Begge er engasjerte personer som vil bli savnet i styret. Kristine Midtsæter trådte inn i sekretærens andre år, og nestlederposisjonen står tom i påvente av årsmøte 2021.

Nytt styre ble da seende slik ut:
Styreleder:                   Stig Marius Betten Åsgård      Valgt for 1 år. (2020)
Nestleder:                    Ikke valgt.                                Avventer neste årsmøte.
Sekretær:                     Kristine Midtsæter                   Valgt for 1 år. (2020)
Kasserer:                     Anne Lise Østrem                    Valgt for 1 år. (2020)
Styremedlem:              Arne Rognve                            Ikke på valg. (2019-2020)
Styremedlem:              Sonja Eriksson                         Valgt for 2 år. (2020-2021)
Styremedlem:              Solgunn Larsen                        Ikke på valg. (2019-2020)
Styremedlem:              Sylvia Wallin                           Valgt for 2 år. (2020-2021)
Ungd.kontakt/ Web:    Kristine Midtsæter                   Valgt for 1 år. (2020)


   Årsmøte i Møre og Romsdal og ny fylkesleder Tilbake