Årsmøte PEF Romsdal 2019


21.01.2019 Årsmøte PEF Romsdal 2019

Den 21 januar 2019 hadde PEF Romsdal årsmøte i Molde Frivilligsentral.

Det var fem personer fra styret og to medlemmer som møtte opp. En av medlemmene ble valgt inn i styret som ungdomskontakt, noe lokallaget ikke har hatt på flere år. På årsmøtet gikk vi gjennom og godkjente årsberetning og regnskap for 2018, og valgte nytt styre for 2019.
Styret i 2019 ble:
- Sylvia Wallin (Leder/sekretær)
- Per Kristian Lange (Kasserer)
- Bjarne Vatne (Styremedlem)
- Hildegunn Gusdal (Styremedlem)
- Jon Arve Kroknes (Styremedlem)
- Kristine Midtsæter (Ungdomskontakt)


   Årsmøte PEF Romsdal 2019 Tilbake