Årsmøte PEF Sunnmøre 2019


11.02.2019 Årsmøte PEF Sunnmøre 2019

Den 11 februar 2019 hadde PEF Sunnmøre årsmøte på Multi Kulde i Ålesund.

Det ti personer fra styret og to medlemmer som møtte opp. Vi gikk gjennom og godkjente årsberetning og regnskap fra 2018, og valgte nytt styre for 2019.
Styret for 2019 ble:
- Per Ottar Østrem (Leder)
- Solgunn Larsen (Nestleder)
- Anne Lise Østrem (Kasserer)
- Arne Rongve (Sekretær)
- Scott Robertson (Styremedlem)
- Bente Halsen (Styremedlem)
- Odd-Arne Nikolaisen (Styremedlem)
- Jan Greger Kvam (Styremedlem)
- Vigdis Rongve (Styremedlem)​


   Årsmøte PEF Sunnmøre 2019 Tilbake