Årsmøter 2020


17.01.2020 Årsmøter 2020

I februar og mars er det årsmøtetid for fylkeslaget og lokallagene i Akershus.

PEF Romerike

Psoriasis- og eksemforbundet Romerike har årsmøte mandag 24. februar kl. 18.30 på Måsan aktivitetssenter, Kjerulfsgate 38 i Lillestrøm (tidligere «Velferden», ved LIBOS).

Saksliste:

 1. Konstituering og godkjenning av innkalling og av saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to protokollundertegnere
 5. Årsberetning for 2019
 6. Regnskap og revisjonsberetning for 2019
 7. Romerike psoriasisforening – reorganisering som forening for klimabehandling
 8. PEF Romerike – forslag om fusjon med PEF Follo og PEF Asker og Bærum
 9. Arbeidsplan og budsjett for 2020
 10. Valg
 11. Innkomne forslag

Innkommende forslag må være styret i hende senest mandag 10. februar 2020. Forslag kan sendes til Vibeke Jansen på epost vibeke.jansen[a]online.no eller Grethe Bakken på epost grethe[a]akershuspso.org 

PEF Asker og Bærum

Psoriasis- og eksemforbundet Asker og Bærum har årsmøte tirsdag 25. februar kl 17.00 i Sandvika bibliotek i Malmskriverveien 18 i Sandvika.

PEF Follo

Psoriasis- og eksemforbundet Follo har årsmøte tirsdag 25. februar.

PEF Akershus

Psoriasis- og eksemforbundet Akershus har årsmøte tirsdag 17. mars kl. 18.00. 


   Årsmøter 2020 Tilbake