Markering av Verdens Psoriasisdag

01.11.2010

Rett behandling til rett pasient til rett tid var temaet da PEF Akershus inviterte til høstmøte, eller rettere sagt FAGDAG på hotell Bristol lørdag 16. oktober.

Bilde: Markering av Verdens Psoriasisdag

Som mangeårig psoriatiker og deltager på høstmøtet, har jeg lyst til å dele min opplevelse av dagen og gi honnør til arrangører og foredragholdere!

Kjersti Nordengen, leder av Akershus Fylkeslag, åpnet dagen med et hjertelig velkommen til alle 70 som hadde funnet veien til det aller første felles medlemsmøte for hele Akershus.

Anne Lene Krogstad, dermatolog ved Rikshospitalets hudavdeling og leder for behandlingsreiser (psoriasis), holdt et faglig engasjerende innlegg hvor hun slo fast at psoriasis nå betraktes som en autoimmun sykdom som kan påvirke flere organer i kroppen enn hud og ledd. Studier og forskningsrapporter viser en overhyppighet av for eksempel overvekt og hjerte-kar sykdommer hos psoriatikere. Dette gjør jo også at behandlingen blir annerledes. Man fokuserer ikke lenger kun på sol og bad. Kosthold og fysisk aktivitet er nå en del av behandlingen ved siden av salver og medikamenter.

Vera Halsaa, revmatolog fra revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus, holdt et interessant foredrag om artritt (leddgikt). Det finnes flere typer artritt, som f.eks slitasjegikt og revmatoid artritt, som jeg kjenner best som leddgikt. Mange av psoriatikerne har leddsmerter og mange har psoriasis artritt. For å få diagnosen psoriasis artritt må man ha hatt en ikke bakteriell betennelse i et ellerflere ledd, - dvs at leddet må ha vært hovent og rødt. Hun poengterte at det mange ganger er vanskelig å stille diagnosen, - men at det er viktig at man kommer til legen tidlig i sykdomsforløpet. Dette for å starte behandlingen tidlig, for å bremse
sykdomsutviklingen og lindre plagene.

Terje Nordengen, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet, fikk ordet i noen minutter hvor han fortalte om det arbeidet organisasjonen gjør. Jeg merket meg spesielt at det jobbes for et bedre behandlingstilbud landet rundt, samt den støtte forbundet gir til forskning!

Siste del av dagen var det mulig å stille spørsmål til foredragsholdere samt en mangeårig psoriatiker, Rune Haaverstad. Panelet fikk mange og gode spørsmål, og vi deltagere fikk mange svar som det ikke er så lett å finne svar på i hverdagen.

Da Kjersti Nordengen takket for oppmøte fikk hun massiv tilbakemelding: Dette var bra! Dette vil vi ha mer av!

Min tanke etter denne dagen er: psoriasis og psoriasisartritt er mer enn flekker og vonde ledd, men jeg kan jo til en viss grad påvirke hvordan jeg vil ha det. Det er jo en kjempefordel!

Jeg gleder meg til vårmøtet!

Ann Solfrid Fugli

Tilbake