Tilbudet om lysbehandling opprettholdes

01.09.2013

I Psoriatikeren nr. 2/2013 kom jeg med en beklagelse om at vårt lysbehandlingstilbud på «BADET» i Sandvika skulle avvikles med virkning fra 30. august.

Bilde: Tilbudet om lysbehandling opprettholdes

Styret hadde jobbet intenst med saken uten hell og alt var klart for avvikling, både med hensyn til papirer, bankterminal, helsemyndigheter, sykepleiere og leger som jobbet der. I siste liten, rett før underegnede reiste på ferie til Spania (og tok med seg sin dårlige samvittighet for ikke å ha klart å redde tilbudet), så ble det en løsning likevel:

VI AVVIKLER IKKE LYSBEHANDLING, OG HUDLEGETILBUDET FORTSETTER!

Vi har ikke fått noen forlenget avtale med kommunen. Det er nå derfor inngått avtale med et privat hudlegekontor, hvor lokaler leies på kveldstid, og tidligere hudleger opprettholdes som samarbeidspartnere. Sykepleierne som betjener resepsjon og lyskabinett, penger, vasking og det ene med det andre følger med til nye og flotte lokaler. Virksomheten starter i begynnelsen av oktober på Slependen, nær Sandvika. Behandlingsstedet i Slependveien 48 vil ha åpent hver ettermiddag (mandag-fredag) fra kl. 16.00-19.00 (hudlegekonsultasjoner med Austad og Mørk mandager og onsdager). Timebestilling kan rettes på telefon 67 56 57 50.

Styret er «kjempehappy», og takker legene våre for flott innsats og stort engasjement i denne saken!

Gratulerer til våre brukere i Asker og Bærum lokalforening som derfor fortsatt kan nyte godt av et, bokstavelig talt, strålende tilbud.

Jeg fryder meg! Styret fryder seg! Brukerne bør fryde seg – og sole seg!

Velkommen!

Vennlig hilsen
Rune Haaverstad, leder

Tilbake