Velkommen til hudskole med PEF Viken


07.01.2022 Velkommen til hudskole med PEF Viken

Psoriasis- og eksemforbundet Viken inviterer til Hudskole 26.-27. mars 2022 på Holmen Fjordhotell i Asker.

PEF Viken følger myndighetenes råd og anvisninger til enhver tid. Dette gjelder også gjennomføring av fysiske arrangement og råd om vaksinering.

Vurderinger vil foretas fortløpende, alle påmeldte vil få beskjed ved ev. endringer.

Faglig input

Fagpersoner på områdene vil gjennomgå og belyse flere av våre diagnoser,  hvordan mestre den psykiske utfordringen det ofte kan være å ha en hudsykdom og gi en innføring i rettigheter ved kronisk sykdom.

Du vil  også bl.a. møte noen av våre  likepersoner og andre berørte, i tillegg til oppdatert informasjon fra Psoriasis- og eksemforbundet.

Foreløpig  program med forbehold om endring

Lørdag 26.03

Kl. 11.00-11.45: Hudsykdommer og behandling v. hud- og undervisningssykepleier Kristine K. Fuskeland

Kl.12.00-12.45: Forts. v. Kristine Kirkeby Fuskeland

Kl. 13.00-14.00: Lunsj

Kl. 14.00-14.45: Psykiske utfordringer, mestringsstrategier v.  Inger-Tove Jentoft van de Vooren, rådgiver ved Sykehuset Østfold. 

Kl. 15.00-15.45:  Forts. v. Inger-Tove van de Vooren

Kl. 16.00-16.45:  Forts. v. Inger Tove van de Vooren

Kl. 17.00-17.45:  Likepersoner, informasjon

Kl. 19.00:            Middag

Søndag 27.03

Frokost

Kl.10.00-10.45: Rettigheter ved kronisk sykdom v. Atle Larsen, FFO Rettighetssenter

Kl. 10.45-11.00: Utsjekk

Kl. 11.00-11.45: Forts. Rettigheter v. Atle Larsen , FFO Rettighetssenter

Kl. 12.00-12.45: PEF, Innlegg v. Generalsekretær Mari Overgaard

Kl. 12.45-13.00: Evaluering, avslutning

Kl. 13.00-14.00: Lunsj

Her kan du laste ned en PDF-fil av invitasjonen med programmet

Da det er begrenset antall plasser på denne hudskolen, er det viktig at du melder deg på allerede nå om du ønsker å delta.

Egenandel

Egenandeler på kr. 500,- (reiseutgifter dekkes av deltakeren selv)

Egenandelen dekker overnatting i enkeltrom fra 26.-27.mars og måltider på hotellet.

Mer informasjon

Om noe er uklart, eller du har spørsmål, vennligst ta kontakt med oss. Endelig program vil bli sendt påmeldte deltakere i god tid før kursstart.

Psoriasis- og eksemforbundet Vikens medlemmer kan bli prioritert.

Påmeldingsfrist: 30. januar 2022

Påmeldingen må inneholde følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Lokallagstilhørighet

OBS: Eventuelle matvare- og andre allergier må oppgis for at hotellet skal kunne etterkomme disse.

Påmelding sendes til:
viken[at]pefnorge.no
Tlf: 481 862 32


   Velkommen til hudskole med PEF Viken Tilbake