Annonsering

Her er informasjon om annonsering i Hud & Helse og på nettsidene hudportalen.no og hudoghelse.no.

Nettannonser

Det er mulig å annonsere i den digitale utgaven av
Hud & Helse, som du finner på hudoghelse.no
Det er også mulig å annonsere på Psoriasis- og eksemforbundets nettside hudportalen.no Ta kontakt med Edda Presse for tilbud.
 
Annonsekontakt i Edda Presse:
Edda Presse
v/ Sissel Bjerkeset
Telefon: 922 10 891 
Epost: sissel[at]eddapresse.no
 

Annonsering i Hud & Helse

Utfallende trykk             210 x 297 + 5 mm
Bladformat                     210 x 297 med mer = A4

Utgivelsesplan 2023 (materiellfrist og utsending)

Nr. 1      9. februar / 10. mars
Nr. 2      4. mai / 8. juni
Nr. 3      24. august / 22. september
Nr. 4      16. november / 15. desember

Annonsepriser

Plastpakking med vareprøve og DM (brosjyre) 37 500
4-farger 1/1 side 18 500
Bakside   23 000
Side 2 21 000
½ side stående 11 250
½ side liggende 11 250
¼ side stående 7 000
¼ side liggende 7 000

 

NB! Byråprovisjon er på 3,5 prosent. Psoriasis- og eksemforbundet er en ikke-momspliktig organisasjon. Det tilkommer derav ikke merverdiavgift på annonseprisene.

Årsavtale

Årsavtale kan kombineres med bannerannonse på nettsidene hudportalen.no og hudoghelse.no Ta kontakt med Edda Presse for tilbud.
 
Annonsekontakt i Edda Presse:
Edda Presse
v/ Sissel Bjerkeset
Telefon: 922 10 891 
Epost: sissel[at]eddapresse.no
 

Annonseformater

1/1 side  210 mm x 297 mm + 5 mm
½ side liggende 177 mm x 124,85 mm + 5 mm
½ side stående 87 mm x 253,7 mm + 5 mm
¼ side liggende 177 mm x 60,425 mm + 5 mm
¼ side stående 87 mm x 124,85 mm + 5 mm
Bakside   210 mm x 237 mm + 5 mm


Annonsemateriell

Høyoppløste PDF-filer, der fonter og høyoppløste bilder er inkludert. Layout og produksjon av Hud & Helse utføres i samarbeid med Aksell (tidligere 07 Media)

Last ned medieplanen for 2023

Annonsekontakt:
Edda Presse
v/ Sissel Bjerkeset
Telefon: 922 10 891 
Epost: sissel[at]eddapresse.no