Jubileumshilsener

19.04.2022

Her finner du hilsener til oss i forbindelse med 60-årsjubileet til Psoriasis- og eksemforbundet.

Bilde: Jubileumshilsener

I forbindelse med 60-årsjubileet vårt, har vi mottatt flere hilsener. Her er noen av dem.

Hilsen fra hudlegeforeningen

Kjære Psoriasis og eksemforbundet,
Det er en ære for Norsk forening for dermatologi og venerologi å få muligheten å gratulere en så vital og viktig 60-åring med jubileet.
I 60 år har Psoriasis og eksemforbundet vært en landsorganisasjon for barn, unge og voksne med atopisk eksem, psoriasis og andre kroniske hudlidelser.
Organisasjonen har ikke bare tilbudt viktig informasjon og støtte for våre kroniske pasienter, men tilbyr også mestringsskole, ulike arrangementer og rådgivningstjenester.
Dere har en viktig rolle og arbeidet deres har en utrolig stor verdi for pasienter og pårørende i hele Norge, så her er det mye å feire og være stolte over.
Norsk forening for dermatologi og venerologi er takknemlige for det samarbeidet vi har hatt, resultatene vi har oppnådd og gleder oss til fremtiden videre.
Gratulerer med jubileet til alle som har jobbet og jobber der nå, og til alle medlemmer. 
Ønsker dere alt godt med dagen og lykke til med de neste årene som kommer. 

Med hilsen
Norsk forening for dermatologi og venerologi

Jeg møtte Knut Fongen på en konferanse en gang, og siden har jeg kjenne alle lederne i PEF. Jeg er imponert over jobben som er gjort, som spesielt Anne-Lise Tornes og Ragnar Akre-Aas. Ragnar ga 120 prosent og var på kontoret tidlig og sent. Jeg har også kjent mange generalsekretærer, og jeg vil spesielt nevne Jan Monsbakken. Han hadde mange kontakter og skaffet mange sponsorer. Jeg har alltid ment at foreninger og hudleger har samme mål, for medisinsk behandling av kroppen er ikke nok. Det er også viktig med vennskap, relasjoner og menneskelig kontakt. I foreningen blir medlemmene kjent med hverandre og det gjør bra for behandlingen.

Helge Bengtsson, mangeårig rådgivende hudlege for forbundet

Som ansatt som hudlege på Rikshospitalet, startet vi å reise til Lanzarote høsten 1980. Hudlegene på Rikshospitalet rullerte der nede. Den gang hadde vi ikke mange systemiske gode behandlingsalternativer ved psoriasis. Derfor var klimabehandling den gang et svært viktig behandlingsalternativ. I dag er jo behandlingsmulighetene mange flere. Behandlingsresultatene på Lanzarote var veldig gode. PEF var en viktig pådriver for å etablere klimabehandling, og vi hadde veldig godt samarbeid. PEF har vært sentrale i å etablere og holde dette behandlingstilbudet ved like. Jeg tror det er riktig å si at uten PEF hadde det ikke vært klimabehandling.

Nils-Jørgen Mørk, tidligere hudlege ved Universitetet i Oslo

Hilsen fra hudsykepleiere

Kjære Psoriasis og eksemforbundet!
Gratulerer med 60 år som pasientorganisasjon! For oss som sykepleiere innen dermatologi har dere vært og er dere en god samarbeidspartner!  At pasienter med kroniske hudlidelser har et talerør som dere setter vi stor pris på.
Hudsykdommer vet vi er beskrevet så tidlig som i Det Gamle Testamentet. Ordet «psora» ble brukt i det antikke Hellas som en beskrivelse av «kløende hudtilstand». Dermatologer beskrev psoriasis for første gang på slutten av 1700-tallet, men først på midten av 1800-tallet ble ordet psoriasis brukt av legen Ferdinand von Hebra på det vi i dag beskriver som sykdommen psoriasis. (R. Penzer, S.J. Ersser 2010). Historien – med forskningsresultater og pasienterfaringer legger grunnlaget for kunnskapen vi som hudsykepleiere benytter oss av i dag for å gi praktiske råd, kunnskap og opplæring til pasienter som har kroniske hudlidelser. Bare de siste 25 årene har det vært en stor utvikling i hvordan den medisinske behandlingen gis. For min egen del opplevde jeg å hjelpe pasienter med smøring av kilovis med tjæresalve på 90 tallet – og pasientene fikk den gang god avlastning med flere ukers opphold på hudavdelingene. Som sykepleier minnes jeg mange fine pasientmøter – hvor vi fikk tid til å bli godt kjent. I dag smører vi ikke lenger tjære på landets hudavdelinger. Vi har fått nye medisiner som har gitt mange pasienter et lettere liv med mindre hud- og leddsmerter. Biologiske legemidler kan være til hjelp ved flere ulike hudlidelser og innleggelsestiden har gått ned slik at pasientene våre kan bruke tiden på hyggeligere aktiviteter enn å være innlagt på sykehus. Pasienter med kroniske hudsykdommer trenger likevel samtale, støtte og hjelp til behandling i perioder. Kunnskap om egen sykdom og hvordan en skal behandle seg blir viktig når en må klare seg selv mer hjemme. Å lære om egen sykdom, hvordan den arter seg og hvordan en likevel kan ha et godt liv er derfor et viktig fokus for oss hudsykepleiere. Dette ser vi også er fokus hos PEF og vi bruker informasjonsmateriell fra PEF i møte med pasientene på landets hudavdelinger. Å ha en pasientorganisasjon å henvise til er til stor hjelp -både for oss, men ikke minst for pasientene som slik får mulighet til å treffe andre i samme situasjon. Som leder av NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi har jeg vært så heldig å få samarbeide med PEF i mange år. Vi har fått økonomisk støtte til å oversette pasientinformasjon og vi har fått stipend for å øke den faglige kompetansen til landets hudsykepleiere. Jeg vet mange av mine kollegaer opp gjennom årene har bidratt som forelesere på Hudskoler og jeg håper vi også i fremtiden kan fortsette med godt samarbeid og god dialog til det beste for alle i dette landet som har en kronisk hudsykdom.

Mange hilsener fra
NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi
v / Kristine K. Fuskeland, leder

Hilsen fra Helsedirektoratet

Kjære alle medlemmer av psoriasis- og eksemforbundet
Gratulerer med 60 års viktig arbeid i Norge! Dere har vært en viktig støtte for mange nordmenn med psoriasis, eksem, hidradenitis suppurativa, elveblest og psoriasisartritt, og gir fortsatt gode råd til alle som har behov for kunnskap om hud og helse. I Helsedirektoratet er vi imponert over det arbeidet dere fortsatt gjør med å formidle både praktisk rettet kunnskap, mestringsstrategier og nye forskningsfunn. Vi håper dere fortsetter med det i nye 60 år!

Gratulasjonshilsen fra Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør

Hilsen fra Folkehelseinstituttet

Interesseorganer har en viktig rolle innen den norske helse- og omsorgstjenesten. Gjennom 60 år har Psoriasis- og eksemforbundet arbeidet for å forebygge sykdom, og sikre god behandling og gode rettigheter for sine medlemmer.
Foreningens arbeid er også til glede og nytte for befolkningen for øvrig.  Eksempelvis har foreningen gitt et viktig bidrag  under covid-19 pandemien ved å spre kunnskap om hudvennlig håndhygiene.
Folkehelseinstituttet gratulerer jubilanten og ønsker lykke til videre i det viktige arbeidet.

Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet 

Hilsen fra Stiftelsen Dam

Vi er veldig glad for at Psoriasis- og eksemforbundet er medlem hos oss i Stiftelsen Dam. Det har dere vært siden 2017. Dere en flittig søker av midler fra Stiftelsen Dam, og vi er veldig glad for å motta alle de flotte søknadene fra dere. Til sammen har det vært cirka 80 prosjekter som har fått støtte til den nette sum av nærmere 30 millioner kroner. Det er mye penger fordelt over mange år. Vi håper også at dere ute i lokallagene ser også muligheten til å søke om støtte til Ekspress-programmet vårt, som nå har løpende søknadsfrist. Det skal det gå veldig kort fra dere har en idé til dere kan gjennomføre et prosjekt.
Jeg tenker at formidlingsprosjekter har vært en del av det vi har støttet dere i Psoriasis- og eksemforbundet med. Det bidrar til å øke kunnskapen om ulike felt og områder. Jeg tror at det kanskje er et potensial til å vite litt mer om hudsykdommer og psoriasisartritt, og at man kan bryte noen tabuer og noen vanskeligheter med det å ha en hudsykdom i Norge i dag.

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam

Hilsen fra Legemiddelindustrien (LMI)

Vi i legemiddelindustrien ønsker å gratulere Psoriasis- og eksemforbundet så mye med 60-årsjubileet! Dere gjør en så utrolig viktig jobb ved å være talerør for en svært bred og sammensatt pasientgruppe, i alle aldre og med alt fra lette til alvorlige helseutfordringer og hudsykdommer. Vi i LMI, som er bransjeorganisasjonen for rundt 60 legemiddelselskaper i Norge, ser hver dag hvor viktig det er at pasienter skal bli hørt, involvert og istandsatt til å være en synlig partner i den norske helsetjenesten. Våre medlemmer utvikler behandlinger til blant annet deres medlemmer, og da er det viktig at også vi lytter til hvilke behov dere har. I LMI har vi et eget pasientkontaktutvalg som jobber med dette, og jeg må få takke PEFs generalsekretær Mari Øvergaard som representerer PEF i Pasientbrukergruppen vår. Med Psoriasis- og eksemforbundet har flere av våre medlemmer også et nært samarbeid gjennom prosjektet Psoriasis i Norge (PIN-prosjektet), som vi håper og tror skal gi mange gode svar om psoriasisbehandlingen i Norge. Igjen: takk for den viktige stemmen deres, og til lykke med jubileet!

Hilsen Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

Hilsen fra Danmark

Stort tillykke til vores norske venner med de 60 år i hudsagens tjeneste til gavn for mennesker med psoriasis og eksem i norden. Som den ældste psoriasisforening i norden, var i de første til at sætte psoriasis på dagsordenen og en inspiration til at vi kom i gang i Danmark 10 år senere. En tak skal der lyde her fra Psoriasisforeningen for vores gode og nære samarbejde, Danmark og Norge, imellem blandt andet i regi af NORDPSO. Vi ser frem til mange gode år endnu med viden- og erfaringsudveksling og fælles indsats over for de udfordringer inden for hudsygdomme, der går på tværs af de nordiske landegrænser.  

Sten Svensson, formand for Psoriasisforeningen i Danmark

Hilsen fra Finland

Thank you for the Nordic co-operation and advocating for people with psoriasis. Let’s continue our fruitful work together. Happy 60 years anniversary to PEF! Best wishes from The Finnish Psoriasis Association.

Sonja Bäckman, daglig leder i Psoriasliitto i Finland

Hilsen fra Sverige

Bästa Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)!

Psoriasisförbundet i Sverige skickar ett stort grattis på er 60-års dag. Vi hoppas att ni får ett fint jubileumsfirande. Ni har varit och är en mycket god samarbetspartner som vi värdesätter högt. Det är både trevligt och lärorikt att verka tillsammans med er. Medlemmarna i Norge kan vara stolta över sitt förbund! Allt gott önskar vi genom mig, 

Tina Norgren, ordförande i Psoriasisförbundet i Sverige

Hilsen fra den internasjonale paraplyorganisasjonen for psoriasisforeninger

Dear PEF,
After 60 years of consistent hard work, it gives us great pleasure to thank you for your commitment to the psoriatic disease community and to wish you well in the continuation of your journey.
Since 1962, PEF has been building powerful progress. You have contributed to the increased knowledge, understanding and acceptance of psoriatic disease in society. Your organization has strengthened research initiatives and fought for good treatment on a local and national level. You have equally embraced IFPA’s global initiatives, actively participating in campaigns and promoting Nordic and international collaboration. Your expertise has been so appreciated by our global advocates. We deeply value the knowledge exchange. IFPA is looking forward to more memories and achievements together with PEF.
Your contributions have changed the lives of millions of people living with psoriatic disease worldwide. We wish you all the best in the coming years. Thank you for your service.  

Frida Dunger Johnsson, daglig leder i International Federation of Psoriasis Associations (IFPA)

Hilsen fra helsesenteret Valle Marina på Gran Canaria

PEF har jobbet utrettelig for sine medlemmer for å skape forståelse og åpenhet rundt hudsykdommer. Jeg gleder meg over å se barn ungdom og voksne stå fram og fortelle om hvordan det er å leve med en huddiagnose. Bruken av sosiale medier forteller om en vital og oppegående 60-åring. I mine 30 år i «Behandlingsreiser for psoriasis» har PEF alltid vært imøtekommende, positiv og inkluderende. Mange flotte mennesker har gått kommet og gått. Takk til hver og en! Mine møter med det enkelte medlemmet har vært en ydmyk lærerik, oppbyggende og spennende reise. Stor takk! Med et enormt voksende fokus på forskning av psoriasis har det vært en rask utvikling med store utfordringer. Det er viktig for oss alle «å henge med i svingene».
Stor berømmelse for engasjement, fleksibilitet og tålmodighet! Det er fantastisk å se hva «grunnmuren» som legges i barn og ungdomsgrupper gir til å takle sykdom som voksen. Jeg er stolt av «barna mine» som plutselig er i «styre og stell» i PEFung og etter hvert i PEF! Medisinsk kunnskap er viktig for oss alle. Like stort utbytte har jeg personlig hatt av å lytte til den enkelte sin erfaring. Det kan ikke forklares i lærebøkene. Jeg er alltid glad for å møte dere ved ankomst og følge dere i tre uker. Men den største gleden er å sende dere hjem med forhåpentligvis «en verktøykasse» til bruk i hverdagen. Avskjed med gruppe minner meg om en nyutsprunget fargerik blomsterbukett – hver enkelt blomst er unik og vakker. Felicidades – 60 años!

Elisabeth Fjelde, sykepleier på helsesenteret Valle Marina

Her finner du mer informasjon om 60-årsjubileet til Psoriasis- og eksemforbundet

Her kan du lese jubileumsheftet vårt

Tilbake