Lengstsittende leder av medisinsk råd

10.04.2022

Hudlege Cato Mørk har sittet lengst som leder i PEFs medisinske råd. Han ledet rådet i til sammen ni år.

Bilde: Lengstsittende leder av medisinsk råd

Da Cato Mørk begynte i hudfaget i 1984, tok Psoriasis- og eksemforbundet raskt kontakt med han. Siden han ofte sa ja til forespørsler ble det flere, og han har blant annet holdt foredrag og skrevet innlegg i medlemsbladet til PEF opp gjennom årene.

Han har også vært medisinsk ansvarlig for klimabehandling for pasienter med psoriasis gjennom mange år, og så ble han med og etter hvert leder for PEFs medisinske råd. Mørk var leder i til sammen ni år (2000–2009).

– Den immunologiske og genetiske forståelse av psoriasis har økt betydelig de seneste årene.  Vi har vært vitne til et svært vellykket samarbeid mellom basalforskere, klinikere og legemiddelindustrien. Det har resultert i en revolusjonerende utvikling av behandlingen med potente, mer målrettede og sikre medikamenter. Jeg har deltatt i noe av dette forskningsarbeidet.  Pasientorganisasjonen deltar nå også i større grad i de kliniske forskningsprotokollene. Derfor er det viktig med et godt samarbeid mellom forskere og pasienter. PEF disponerer endel forskningsmidler, og det er viktig at disse kanaliseres til gode forskningsprosjekter. Det medisinske rådet gir mulighet for å påvirke hvordan disse pengene brukes, sier Cato Mørk, som i dag jobber som hudlege ved Akershus hudlegesenter.  

Hva har det gitt deg å sitte i PEFs medisinske råd?
– Arbeidet i medisinsk råd har gitt innsikt i helsepolitikk, og jeg har blitt kjent med hva som rører seg blant pasienter og pasientorganisasjonen nasjonalt og internasjonalt. Som leder i medisinsk råd har fått godt innblikk i interaksjonen mellom PEF og myndighetene og mellom PEF og legemiddelindustrien. Forhåpentligvis har det vært til gjensidig glede for det medisinske rådet og PEF. Jeg har møtt mange hyggelige mennesker på alle de møtene jeg har vært på gjennom alle disse årene, sier han.

Hva vil du si at PEF har bidratt med i utviklingen av dermatologifaget?
– Det er et ønske om at et samarbeid mellom hudlegene og PEF skal gjøre at vi sammen skal stå sterkere for å styrke hudfaget og få bedre behandling for hudpasientene. PEF er gode lobbyister og har god kontakt med media. I en mediefokusert verden vil en pasient ofte være et godt utgangspunkt for å belyse et problem. Her kan PEF bidra. Samarbeidet bidrar til kunnskapsformidling, og det setter hudfaget og hudpasientene på agendaen. PEF vil nok også i visse situasjoner ha større legitimitet i møte med visse beslutningstagere. Det mener jeg at dette samarbeidet har bidratt til og således vært til gjensidig glede.  

Les mer om PEFs medisinske råd her

Tilbake