Vil sikre nasjonal eksembehandling

13.09.2023

Det er blitt laget nasjonale fagprosedyrer for behandling av barn med atopisk eksem. Målet er å bedre eksembehandlingen i landet.

Bilde: Vil sikre nasjonal eksembehandling

Våren 2023 ble fagprosedyrer for behandling av atopisk eksem hos barn ferdigstilt.

Fagprosedyrene består av fire prosedyrer for bruk av fuktighetsbevarende midler, topikale kortikosteroider, antiseptisk behandling og for våtbandasjer (se faktaboks).

Arbeidet har vært et samarbeidsprosjekt mellom 25 faginteresserte og fageksperter fra alle de fire helseregionene. Dermatolog og overlege Teresa L. Berents ved Oslo universitetssykehus har holdt i trådene i arbeidet og samlet fagfolket.
– Det har vært et veldig engasjerende prosjekt, forteller Berents.

– Sprikende praksis

Hva var motivasjonen for arbeidet?
– Motivasjonen var at barn med atopisk eksem i Norge skulle få samme råd og veiledning om topikal behandling (smøre- og badebehandling). Det fantes ikke nasjonale fagprosedyrer innen topikal behandling av atopisk eksem. Dessuten var praksisen sprikende nasjonalt og til og med også lokalt på samme sykehus. Derfor startet vi prosjektet med å lage fire fagprosedyrer som også inneholder fire pasient / pårørendeopplæring basert på den beste forskning, erfaring og brukerkunnskap.

Ifølge Berents er målgruppen for fagprosedyrene helsepersonell på alle nivå som er involvert i behandling av barn med atopisk eksem. Målgruppen for pasientinformasjonen er barn med atopisk eksem og pårørende.
– Jeg tror disse fagprosedyrene vil bedre behandlingen av barn med atopisk eksem. Helsepersonell som behandler barn med atopisk eksem, vil møte barnet og foresatte med lik informasjon. Dette er viktig for god behandlingsetterlevelse som igjen sannsynligvis vil medføre mindre eksem og bedret livskvalitet.

Hva er en fagprosedyre? 

Men hva er egentlig en fagprosedyre og hva betyr det egentlig for pasienten? Magne Nylenna er redaktør av medisinsk ordbok og medlem av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk. Nylenna definerer retningslinjer med hva som skal gjøres, men ikke hvordan. Fremgangsmåter beskrives i fagprosedyrer.(1)

Hvorfor har dere utviklet fagprosedyrer og ikke kun retningslinjer?
– Målet er at pasientene med disse prosedyrene blir møtt faglig på samme måte i alle deler av landet. Det er så mange forskjellige måter å utføre topikal behandling på.

Hvilke behandlingsmetoder er det størst variasjon av i praksis på de ulike sykehusene?
– Det var faktisk variasjon i alle fagprosedyrene! Mest krevende var det å lande topikale kortikosteroider og fuktighetsbevarende behandling.  

Om fagprosedyrene

Fagprosedyrene for behandling av atopisk eksem hos barn er tilgjengelig for alle
gjennom Helsebibliotekets nettside helsebiblioteket.no 
 
Fagprosedyrene består av fire prosedyrer. I tillegg til en skriftlig beskrivelse av hvordan man utfører behandlingen, er det utviklet kortfilmer som praktisk viser behandlingsmetoden.
 
1. Fuktighetsbevarende midler:
I prosedyren om fuktighetsbevarende midler står det blant annet hvorfor du skal
«gidde å smøre» selv i perioder hvor huden er uten eksem og hvorfor du bør gjøre det når huden har utslett. Du finner også informasjon om noen nyttige virkestoff som
du kan se etter i fuktighetskremen. Det opplyses også om refusjon av særlig høye
sykdomskostnader gjennom Folketrygdloven paragraf 5-22. Du kan lese mer om refusjonsordningen her
 
 
2. Topikale kortikosteroider:
Topikal kortikosteroider betyr forenklet kortisonbehandling som finnes som salve, krem eller i flytende form / liniment. I denne fagprosedyren finner du informasjon om valg av form, varighet, nedtrappingsfase, hvordan påføre behandlingen og oversikt over de ulike preparatnavnene. Du finner også råd om blant annet behandling nær øynene, våtbandasje og bruk av fuktighetsbevarende midler.
 
 
3. Våtbandasje: 
Fagprosedyrene om våtbandasjer inneholder informasjon om når du kan benytte denne metoden og hvordan våtbandasje legges. Hvordan bandasjen legges varierer, og pasientens personlige preferanser og behandlingsforløp kan være førende. Prosedyrene beskriver også når man IKKE bør benytte våtbandasje som metode, blant annet ved betennelse i huden. Og du finner også informasjon om hvilke risikoer som finnes med denne behandlingen.
 
 
4. Antiseptisk behandling:
Atopisk hud har en tilbøyelighet til å utvikle hudinfeksjoner med bakterier, virus og sopp – og spesielt gule stafylokokker. Det er derfor behov for fagprosedyrer for antiseptisk behandling. Denne fagprosedyren beskriver når det er viktig å iverksette antiseptisk behandling, hvordan den gjennomføres, samt hvilke preparater som kan benyttes.
 
 
1. M. Nylenna, Publisert: 22. januar 2018 Utgave 2, 24. januar 2017,Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.17.0737, Veileder, retningslinje, prosedyre, https://tidsskriftet.no/2018/01/sprakspalten/veileder-retningslinje-prosedyre Hentet 18.8.2023
 
Tilbake