§ 5.22 - kremer, salver, oljer og medisinsk forbruksmateriell

Hvis du har store utgifter til bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler, kan du få dekket opptil 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen.

Folketrygdloven § 5.22 åpner for at du kan få støtte til spesielle formål, herunder utgifter tilknyttet din sykdom. Du kan få bidrag til å dekke utgifter som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov.

Personer med hudsykdommer kan få dekket bandasjer, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

Når du har betalt mer enn 2070 kroner i et kalenderår (2010 kroner i 2022), kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på 2070 kroner. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Krav om legeerklæring

Som hovedregel må du betale utgiftene og deretter sende en søknad til HELFO og kreve at utgiftene dine blir dekket. Du må ha legeerklæring som viser at vilkårene for rett til bidrag er oppfylt når det gjelder utgifter bandasje og forbruksmateriell. Legeerklæring for reseptfrie legemidler er ikke nødvendig. 

Du må sende søknad til HELFO innen seks måneder etter årsskiftet i det kalenderåret du hadde utgifter.

Hva kan du få dekket?

Til bruk i behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden kan det gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til:

  • reseptfrie salver
  • kremer
  • gel
  • oljer
  • såpefrie renseprodukter med bruksområde hudlidelser med uttørret og skadet hud

Det er ikke krav om at produktene skal være kjøpt på apotek, og behovet for produktene må vare i 2 år eller mer. 
 

Til bruk i sårbehandling av kroniske og alvorlige sår og fistler, kan det gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til:

  • bandasjemateriell
  • medisinsk forbruksmateriell
  • reseptfrie legemidler

Materiellet være kjøpt på et apotek eller i en bandasjistforretning, og behovet for materiellet må vare i minst tre måneder i løpet av et år.

Nyttige lenker

Her kan du laste ned Helfos kvitteringsskjema
Her finner du linker til ulike skjemaer
Helsenorge.no
Rundskriv fra Nav til Folketrygdloven paragraf 5.22