Representantskapsmøte

Årets representantskapsmøte avholdes på Zoom, 7. september, kl. 10 - 17.00

Mer informasjon, samt sakspapir kommer.