Landsmøtet

Psoriasis- og eksemforbundet arrangerer sitt 21. landsmøte våren 2022.

I henhold til Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter skal innkallingen til landsmøte sendes innen utgangen av april måned i landsmøteåret, jf. vedtektenes § 5.2 pkt. 1. Innkalling til Landsmøtet ble sendt 18. mars 2021.

Det ble på representantskapsmøtet 4. september vedtatt å utsette landsmøtet til april 2022, på grunn av den pågående koronasituasjonen. På denne måten vil det også bli anledning til å gjennomføre et kombinert landsmøte og jubileumsmarkering, all den tid PEF fylles 60 år i 2022.

Landsmøtet 2021 vil gjennomføres 22.-24. april 2022  Quality Airport Hotell Gardermoen. Landsmøtet åpnes fredag 22. april kl. 17.00 og avsluttes søndag 24. april kl. 14.00.

Deltakere

Fylkeslagenes og lokalforeningenes delegater, samt representantskapets medlemmer har stemmerett på landsmøtet. Deltakere på landsmøtet er de som ble valgt på årsmøtet 2020. Hvis vedkommende er ute av lokallaget/fylkeslaget, så må vara stilles. Hvis ikke vara kan, må nytt vedtak fattes. 

Lokalforeninger med to eller flere delegater kan ved fullmakt avgi alle stemmene gjennom 1 delegat, og fullmakten skal gjelde for avstemning i alle saker. Fullmaktene må leveres skriftlig og vil bli registrert ved møtets begynnelse.
Skjema for fullmakt finner du her. 

Kontrollkomiteen, valgkomiteen og revisor innkalles også til landsmøtet.

Egenandel

Sentralstyret fastsetter egenandelen til kroner 7500,-. Lokallag som ikke har økonomi til å dekke egenandelen kan søke sitt fylkeslag om bistand. Der hvor fylkeslag ikke kan bistå, kan det søkes til administrasjonen. 

Reise og opphold

Sentralstyret har besluttet at alle flybilletter bestilles via Helsereiser. Mer informasjon om bestilling vil sendes alle påmeldte deltakere.

Quality Airport Hotell Gardermoen ligger lett tilgjengelig ved Oslo Airport Gardermoen. For ankomst fra flyplassen går det shuttlebus direkte til hotellet. For landsmøtedeltakere som kjører bil, er det parkeringsmuligheter ved hotellet, mot avgift. Hvis det ikke er spesielle grunner for bruk av egen bil, blir reiseutgiftene refundert etter tilsvarende offentlig kommunikasjon.

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/quality-airport-hotel-gardermoen/

Saksliste og saksdokumenter

Forslag til saksliste for landsmøtet ble behandlet på representantskapsmøtet 4. september. Endelig program og saksdokumenter finner du her: Saksdokumenter Landsmøtet 2022

Deltakelse på landsmøtet

Ved spørsmål om påmelding, ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på epost mari.overgaard[at]pefnorge.no

Nye påmeldinger vil være avhengig av hotellets kapasitet.