Foredragstilbud til fylkes- og lokallag

Vi kommer til deres lokallag for å holde foredrag om hud, ledd, livsstil, ernæring og fysisk aktivitet. Book oss for 2024 nå!

PEF har fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam til en foredragsturné. Tilbudet vil i første omgang være tilgjengelig ut året 2024. 

Vi kan være et innslag på deres konferanser eller årsmøter, eller dere kan planlegge en egen temakveld. Det er mulig å søke Funkis midler (opplæringstilskudd (OT)) for et slikt arrangement, og hvis dere vil gjøre noe større ut av det er det selvsagt mulig å søke Dam Ekspress søknad. 

Hvordan fungerer dette i praksis?

PEFs rådgivere, Sanna Grydeland, Thea Kristine Lande og Katrine Eikeland (alle tre, to eller bare én) stiller seg til rådighet for å besøke ditt lokal-/fylkeslag - for å holde foredrag om hud & ledd (behandling, rettigheter el.), helse, livsstil, ernæring eller fysisk aktivitet.

Følg disse stegene

 1. Kontakt oss med ønsket tidspunkt og innhold (altså hvilke rådgivere og tema dere ønsker) i kontaktskjema under. 
 2. Vi svarer dere om det er ledig kapasitet på ønsket tidspunkt
 3. Hvis vi er ledige, står dere for booking av lokale, invitasjon, markedsføring og påmeldinger.
 4. Det påfølger ingen ekstra kostnader utenom booking av lokale, siden prosjektet har midler som dekker reise og opphold for våre rådgivere. 
 5. Vi kommer tilreisende til ønsket tidspunkt og holder foredragene for deres medlemmer.

Foredragene

Foredragene kan tilpasses deres behov og ønsker, men her et noen eksempler på mulig oppsett* : 

Ettermiddagsmøte 1:
18.00-18.45: Kosthold, ernæring og vaneendring v/ Thea
18:45-19:00: Pause m/ servering av drikke, frukt og grønt
19:00-19:45: Fysisk aktivitet med hud- og leddsykdom - hva, hvorfor, hvordan v/ Sanna
19:45-20:00: Enkel treningsøkt v/Sanna

Ettermiddagsmøte 2:
17:30-18:00: Ønske velkommen og informasjon til medlemmer? 
18:00-19:00: Behandlingsmåter for våre diagnoser v/Katrine
19:00-20:00: Servering av middag/lett mat og drikke

Helg, eksempel:
12:00-13:00: Lunsj
13:00-14:00: Behandlingsmåter for våre diagnoser og stønadsordninger v/Katrine
14:10-14:45: Treningsøkt eller gåtur v/Sanna Grydeland
15:00- : Noe sosialt, middag eller lignende? 

Helg, eksempel:
12:00-13:00: Lunsj
13:00-13:30: Katrine: Behandlingsmetodet eller klimabehandling eller nytt i forskning
13:40-14:00: Thea: Kosthold, ernæring
14:00-14:15: Pause
14:15-14:25: Sanna: Fysisk aktivitet med hud- og leddsykdom - hva, hvorfor, hvordan

*Tilpasninger
Hvis dere bare vil invitere én, to eller alle - er det greit, hvis dere vil ha et kortere opplegg - er det greit. Lengre opplegg - er det greit. Andre tema - kom med forslag. Her er alt mulig, vi tilpasser oss. Katrine kan f.eks. også informere om klimabehandling, lokalbehandling, paragraf 5.2.2 og stønadsordninger m.m. 

Hvor har vi vært

 • Vestlandskonferansen i Bergen
 • Midt-Norge Konferansen i Trondheim
 • Ungdsomskonferansen i Bergen
 • Kveldsmøte/temakveld hos PEF Oslo
 • Kveldsmøte/lokallagsmøte hos PEF Asker
 • Kveldsmøte/temakveld i Kirkenes
 • Kveldsmøte/temakveld i Kristiansund
 • m.f.

Spørsmål?
Ta kontakt med rådgiverne Thea Kristine Lande på epost thea.lande@pefnorge.no eller Sanna Grydeland på epost sanna.grydeland@pefnorge.no eller Katrine på epost katrine.eikeland@pefnorge.no hvis du ønsker å høre mer om prosjektet eller ønsker et besøk av oss. 

Send inn forespørsel om ønsket tidspunkt for foredrag her:

Når du har sendt inn din forespørsel, kontakter vi deg/dere så snart vi vet om tidspunktet er mulig å gjennomføre. 

Legg inn dato når dere ønsker at vi besøker dere. Vi har ikke kapasitet til å oppfylle alles ønsker. Vi kommer tilbake til deg hvis oppgitt tidspunkt er ledig.
Eks. hvem av rådgiverne/hvilket tema dere ønsker, ønsker dere en treningstime, lære å lage mat i praksis osv.