Advarer mot endring i apotekloven

17.12.2013

Psoriasis- og eksemforbundet ønsker utviklingen av biotilsvarende legemidler velkommen, men går imot Statens Legemiddelverks lovendringsforslag om å tillate at biologiske legemidler settes på byttelisten.

Grovt sett skilles det mellom to typer legemidler; kjemiske og biologiske. Kjemiske legemidler har små og enkle virkestoffer. Biologiske er langt mer komplekse, og det er heller ikke mulig med eksakt kopi.

Mange biologiske legemidler går av med patent de kommende årene, og derfor vil det trolig komme mange biotilsvarende legemidler (konkurrentenes versjon av det biologiske legemiddelet) på markedet. Statens Legemiddelverk lager en såkalt bytteliste hvor de godkjenner likeverdige legemidler som byttbare. Denne distribueres til alle apotek. I dag er det ikke hjemmel for å bytte originale biologiske legemidler med konkurrentenes biotilsvarende legemidler i apotek, ifølge apotekloven. Statens legemiddelverk har foreslått en lovendring som åpner for å gjøre dette.

Psoriasis- og eksemforbundet(PEF) ønsker utviklingen av biotilsvarende legemidler velkommen. Det er imidlertid ikke mulig å skape en eksakt kopi av et biotilsvarende legemiddel, noe som innebærer at biotilsvarende aldri blir identisk med orginalproduktet. PEF går derfor i mot Statens Legemiddelverks forslag om å endre apotekloven slik at biologiske legemidler kan komme på byttelisten. PEF mener det må være medisinske grunner til et slikt bytte. Det må være legen, og ikke apoteket, som avgjør hvilket legemiddel pasienten skal ha. Psoriasis- og eksemforbundet mener det er meget viktig at pasienter som bruker biologiske legemidler i dag, fortsatt skal ha tilgang på samme legemiddel, uavhengig av pris.

Pressemelding 17.12.2013

Pressekontakt:
Terje Nordengen, Generalsekretær
E-post: terje.nordengen[at]pefnorge.no
Tlf: 23 37 62 44

Tilbake