Psoriasisutvalget

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med den kroniske hudsykdommen psoriasis.

Utvalget arbeider for at alle med psoriasis får sin livskvalitet sikret fysisk, psykisk og økonomisk. Målet er arbeide for at personer med psoriasis sikres et godt behandlingstilbud, uansett hvor i Norge man bor.

Utvalget er oppnevnt av PEFs sentralstyre, og vil fungere fra og med inneværende landsmøteperiode.

Sentralstyret jobber med å oppnevne utvalg for perioden 2021-2024.