Psoriasisutvalget

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med den kroniske hudsykdommen psoriasis.

Utvalget arbeider for at alle med psoriasis får sin livskvalitet sikret fysisk, psykisk og økonomisk. Målet er arbeide for at personer med psoriasis sikres et godt behandlingstilbud, uansett hvor i Norge man bor.

Utvalget er oppnevnt av PEFs sentralstyre, og vil fungere fra og med inneværende landsmøteperiode.

Medlemmer i psoriasisutvalget 2018-2021:

Berit Utgård - PEF Trøndelag Sør - leder - tlf:  920 58 302 og epost: ber-utga[at]online.no
Ewa Øwre - PEF Trøndelag Sør
Tor Egil Lerfald - PEF Trøndelag Sør

Støtt psoriasisutvalget og bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet