Urtikariautvalget

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med kronisk urtikaria / elveblest.

Psoriasis- og eksemforbundet har som del av sin formålsparagraf at organisasjonen skal ha et tilbud til gruppen med «andre hudsykdommer», i tillegg til psoriasis og atopisk eksem. I 2015 besluttet Landsmøtet å utvide primærdiagnosegruppene til forbundet med kronisk spontan urtikaria (elveblest) og hidradenitis suppurativa (HS). Dette er alvorlige hudsykdommer som på mange måter kan påvirke den fysiske og psykiske livskvaliteten til personene som rammes.

Urtikaria-utvalget ble opprettet i 2014 i etterkant av et åpent møte som forbundet arrangerte i forbindelse med Urtikariadagen 1. oktober 2014. Utvalget arbeider aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med kronisk urtikaria.

Sentralstyret jobber med å oppnevne utvalg for perioden 2021-2024. 

Psoriasis- og eksemforbundet administrerer en gruppe Facebook for folk med kronisk urtikaria.