Anbefaler å ta koronavaksine

08.02.2021

Personer med hudsykdommer eller psoriasisartritt anbefales å ta koronavaksine. Hør med legen din, hvis du er usikker.

Bilde: Anbefaler å ta koronavaksine

Hvordan skal personer med hudsykdommer eller psoriasisartritt forholde seg til koronavaksinene? Er det trygt for dem å ta dem?

Leder Katarina Stangeland i Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) - Hudlegeforeningen oppfordrer personer med hudsykdommer til å ta koronavaksine.
– Dersom de er usikre på hvordan de skal forholde seg til sin behandling når de tar vaksinen, kan de snakke med sin lege, råder Stangeland.

Hva med de på immundempende behandling? 

Foreningen kommer nå med råd og anbefalinger som gjelder hudpasienter som er på immunmodulerende behandling. Rådene og anbefalingene er utarbeidet i samråd med sykehusenes fagmiljø, samt i tråd med andre spesialiteter.

I sin anbefalinger skriver Hudlegeforeningen blant annet at «Bruk av biologiske og immunmodulerende legemidler har hittil ikke vært forbundet med økt smitte eller risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er en teoretisk mulighet for at immunresponsen på vaksinen påvirkes av immunsupprimerende behandling, og at dette kan føre til noe redusert effekt av vaksineringen, men evidensen er sparsom og det foreligger ingen sikker data som understøtter dette. Vaksinasjonen bør derfor ikke føre til en endring av en velfungerende behandling. Alternativt kan man vurdere booster senere ved utilstrekkelig vaksinerespons / antistoff svar.».

Psoriasisartritt

Helena Andersson er leder i Norsk revmatologisk forening, en fagmedisinsk forening for revmatologer og leger i utdanning på vei til å bli revmatologer. I likhet med Stangeland anbefaler hun alle med revmatisk sykdom som psoriasisartritt til å ta vaksinen.
– Dette gjelder uansett om de behandles med betennelsesdempende midler som metotreksat eller ikke. Man skal være forsiktig med levende vaksiner hos pasienter med revmatisk sykdom og som har spesifikk behandling for denne. Men ingen av de vaksiner som Norge har kjøpt inn er levende. De er enten såkalt mRNA-vaksine eller vektorvaksine, sier Andersson.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det vaksiner som består av virus eller bakterier som er blitt svekket ved langvarig dyrking i kultur. 

Vaksinene

mRNA-vaksinene mot koronaviruset representerer noe helt nytt innen vaksineteknologi. Dette er en genteknologi som går ut på å gi kroppen beskjed om å lage behandlingen den trenger selv i kroppen. Vaksinene til legemiddelfirmaene Biontech / Pfizer og Moderna er laget med denne teknologien, og målet med mRNA-teknologien er å forbedre immunforsvaret, slik at det kan bekjempe viruset.

Med vektorvaksiner mot koronaviruset overføres gener som koder for de overflatestrukturene fra koronavirus til et ikke-sykdomsfremkallende virus. Vaksinen fra legemiddelfirmaet AstraZeneca er et eksempel på en vektorvaksine mot covid-19-viruset.

Usikkert om effekt og sikkerhet

Gjennom det europeiske legemiddelsamarbeidet deltar Statens legemiddelverk aktivt i godkjenningen av koronavaksiner som blir tilgjengelige i Norge. David Benee Olsen er lege og seniorrådgiver i Legemiddelverket, og han jobber med legemiddelovervåking.

Han forteller at studiene som er gjennomført på godkjente vaksiner ikke i stor grad har vært gjort på personer med autoimmune sykdommer som psoriasis og psoriasisartritt.
– Selv om studiene som er gjort for de nå godkjente vaksiner er svært store, har de kun i begrenset omfang inkludert personer med sykdommer som skyldes forandringer i immunsystemet som for eksempel psoriasis eller psoriasisartritt. Det kan derfor ikke sies noe om effekt og sikkerhet av de godkjente covidvaksiner i denne gruppe. Her må man nok vurdere potensiell nytte opp mot risiko hos den enkelte pasient, sier han.

Olsen forteller videre at legefirmaer som utvikler koronavaksiner er pålagt å gjøre oppfølgingsstudier med vaksinering av personer med forskjellige immunologiske tilstander.
– Personer som behandles med medisiner som demper immunsystemet kan potensielt få en dårligere vaksine effekt. Det gjelder også for legemiddelet metotreksat som hemmer deler av immunsystemet. Men det er ikke slik at dette er en absolutt forhindring for å bli vaksinert, sier Olsen.

Mer informasjon

  • Det internasjonale psoriasisforbundet IFPA (International Federation of Psoriasis Associations) har i samarbeid med GRAPPA (Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) svart på flere spørsmål som dukker opp om psoriasis og psoriasisartritt og koronavaksinene. Her finner du spørsmålene og svarene 
  • Statens legemiddelverk forvalter regelverket for medisinsk utstyr og deltar i EU-samarbeidet for å legge til rette for effektiv utvikling og godkjenning av vaksiner og legemidler mot covid-19. Her finner du informasjon på legemiddelverkets nettside
  • Folkehelseinstituttets temaside om koronavaksinasjonsprogrammet finner du nyttig informasjon. Her finner du den
  • Diakonhjemmets sykehus har samlet nyttig koronainformasjon til deg som har psoriasisartritt på sin nettside. Her kan du gå inn på sykehusets nettside  
  • På nettsiden helsenorge.no kan du stille spørsmål og finne informasjon om koronaviruset. Her finner du nettsiden

Foto: iStock

Artikkelen er hentet fra Hud & Helse nr. 1 - 20201.

Tilbake