Arendalsuka: Fagseminar om ulikhet i helse

26.07.2016

Har alle tilgang til samme helsehjelp i Norge i dag? PEF arrangerer fagseminar i Arendal 17. august med tema ulikhet i helse.

Bilde: Arendalsuka: Fagseminar om ulikhet i helse

"De sosiale ulikhetene i helse utfordrer grunnleggende prinsipper for rettferdighet og kjennetegn ved et velfungerende samfunn".

Dette sitatet er hentet fra Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse fra 2005, og er fortsatt høyaktuelt.

For å se nærmere på ulikheter i helse, arrangerer PEF, i samarbeid med Abbvie, et fagseminar under Arendalsuka. Basert på tilbakemeldinger fra medlemmer og andre, mener vi bosted fremdeles har betydning for hvilket behandlingstilbud pasienter med psoriasis og/eller psoriasisartritt får i Norge. Også andre forskjeller innen helse er et sentralt diskusjonstema i våre dager, eksempelvis ulikheter knyttet til alder, kjønn, pårørende, ressurser, type sykdom, prioriteringer og lignende.

At ulike mennesker opplever ulik tilgang til behandling, er en problemstilling vi ønsker å se nærmere på. I møtet presenteres resultater fra en helt fersk undersøkelse, utført av Opinion på oppdrag fra PEF, som gir svar på hvordan mennesker med psoriasis og/eller psoriasisartritt opplever sin egen behandlingssituasjon til daglig, og hvilken tilgang de har til helsehjelp.

For å belyse temaet kommer også aktuelle politikere, pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen og Hilde Mellum - som forteller om sin hverdag med psoriasis og psoriasisartritt.

Gå til arrangementsmodulen for alle detaljer om programmet.

Tid: Onsdag 17. august kl. 12.00-13.30, lunsj serveres fra 11.45.
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal, møterom A.

Les om arrangementet på arendalsuka.no.

Arrangementet er gratis, og åpent for medlemmer og alle interesserte!

Tilbake