Ba om 15 millioner til organisasjonene

22.11.2013

Generalsekretær Liv Arum i FFO ba nylig Arbeids- og sosialkomiteen om å øke bevilgningen til funksjonshemmedes organisasjoner med 15 millioner kroner.

FFO fremmet kravet i en høring om Statsbudsjettet for 2014.

I forslag til statsbudsjett for 2014 er det foreslått en reell nedgang av tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner. Bevilgningen er ikke en gang prisjustert, men er samme beløpet som i 2013, dvs. 171,9 millioner kroner.

Nytt regelverk
I Statsbudsjettet varsles det at nytt regelverk for tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner iverksettes fra 2014. Funksjonshemmedes organisasjoner har deltatt i prosessen, men kjenner ikke detaljene i det endelige regelverket. FFO er likevel kjent med at det blir vesentlige endringer i tilskuddsordningene.

FFO mener det er viktig at nytt regelverk for tilskuddsordningene har stor tilslutning blant organisasjonene, selv om det alltid vil være noe uenighet. Endringer representerer for mange en frykt for å få et lavere tilskudd. To ting må ivaretas for ikke å få stor uro rundt nytt regelverk:

- Det er å gjennomføre gode prosesser med organisasjonene som er berørt av endringene, og øke bevilgningen. Derfor er vi både overrasket og provosert over at det parallelt med innføring av nytt regelverk foreslås et reelt kutt i bevilgningen, sa generalsekretær Liv Arum da hun la fram FFOs synspunkter i komiteen.

Les FFOs merknader til Arbeids- og sosialkomiteen på ffo.no.

 

Tilbake