Bruker mer legemidler

06.03.2014

I 2013 ble det omsatt legemidler i Norge for 19,5 milliarder kroner. Det er en økning på 4,3 prosent fra 2012.

Forbruket målt i doser økte med 2,6 prosent fra året før. Dette er en vesentlig større økning enn året før.

Totalt omsatte apotekene for 25,8 milliarder kroner i 2013. Hver nordmann brukte i gjennomsnitt legemidler for 3 862 kroner.

Det var 46,8 millioner kunder i apotekene i 2013. – Dette betyr at hver voksne person i gjennomsnitt er i kontakt med helsepersonell i apotek en gang i måneden. Det er en enorm ressurs for publikum å ha så enkel tilgang til helsetjenesten, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Mest blåresept
På resept ble det i fjor ekspedert 49,1 millioner legemiddelpakninger i apotekene. 57 prosent av legemiddelpakningene er på blåresept, der folketrygden tar det meste av regningen. 39 prosent er på hvite resepter, der kunden betaler selv.

- Det er beskjedne endringer i nordmenns legemiddelbruk de siste årene når vi ser på totalbildet. Forbruket målt i doser økte med 2,7 prosent, mens folketallet økte med 1,3 prosent. I gjennomsnitt brukte hver nordmann 1,4 doser medisin hver dag hele året, forteller Soldal.

Revmatisme - størst omsetning
De tre mest omsatte legemidlene i 2013 var, som i de siste årene, Humira, Enbrel og Remicade, som alle brukes bl.a. mot alvorlig revmatisme. Disse tre legemidlene omsatte for mer enn 1,3 mrd. kroner. Forbruket målt i døgndoser økte med 5 prosent fra 2012 til 2013.

Den eneste nykommeren på 10 på topp listen er Advate, som brukes til behandling av blødersykdom.

På listen over de mest omsatte legemidlene i 2013 finner man både paracetamol (Paracet) og ibuprofen (Ibux) til behandling av smerte og feber. Begge disse legemidlene finnes både i reseptpliktige og reseptfrie pakningsstørrelser. I tillegg selges de i utsalg utenom apotek. Det er kun omsetningen i apotek som er med i tallene over.

Tabell 1 - Total omsetning i apotek i 2013, fordelt på varegrupper:

Kilde: Pressemelding Apotekforeningen 6.3.2014

Tilbake