Dramatisk økning av egenandelene for lysbehandling!

14.06.2012

Fra 1. juli vil alle offentlige hudpoliklinikker innføre nye satser på egenandelen pasienten må betale for lysbehandling. Økningen er dramatisk – fra å betale mellom 0 og 40 kroner per gang, må pasienten fra 1. juli betale kr. 307,- pr. lysbehandling. «Dette oppleves som helt uakseptabelt, og kan føre til at hudpasienter ikke har råd til å behandle sin hudsykdom», sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas.

Bakgrunnen for endringene er at Stortinget i desember 2009 vedtok endringer i den såkalte ”Poliklinikkforskriften”, slik at fra 1. januar 2010 kunne poliklinisk helsehjelp, utført av annet helsepersonell enn leger, også utløse egenandeler.  ”Annet helsepersonell” ble definert som sykepleiere, jordmødre, psykologer, audiografer og tannleger.

Størrelsen på egenandelen skulle være lik, uavhengig av hvilken type helsepersonell som utfører tjenesten.

Folketrygdloven § 5-3 ble også endret fra samme tidspunkt, slik at alle egenandeler betalt for polikliniske konsultasjoner omfattes av egenandelstak 1- ordningen.   

Innføres fra 1. juli!
En av konsekvensene av disse endringene har blitt at lysbehandling blir vurdert som ”poliklinisk helsehjelp utført av sykepleier”, og utløser en egenandel på kr. 307,- pr. behandling for pasienten. Fram til i dag er det få helseforetak som har innført disse høye egenandelene, men fra 1. juli 2012 vil alle statlige helseinstitusjoner og helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak innføre dette.

Lysbehandling foregår gjerne med en intensiv behandlingsperiode med tre behandlinger pr. uke i 6 til 8 uker. Dette betyr at pasienten må dekke egenandeler på nesten kr. 1000 pr. uke de to første ukene av behandlingen, før grensen for frikort er nådd.

 Mange vil ikke ha råd til behandling!
- Jeg tror 1000 kroner pr. uke kan bli for dyrt for mange hudpasienter, og vil føre til at man ikke har råd til å behandle seg, sier forbundsleder Ragnar Akre-Aas. Det vil selvfølgelig ha mange uheldige konsekvenser for den det gjelder, både i forhold til livskvaliteten og den erkjennelse at en ubehandlet psoriasis lettere kan føre til utvikling av følgesykdommer som hjerte- og karsykdom og diabetes.

Norsk Psoriasisforbund vil ta kontakt med avdelingsledelsen ved de regionale helseforetakene, og fremme forbundets synspunkter på de høye egenandelene, avslutter Ragnar Akre-Aas

Tilbake