Er du vår helsefaglig rådgiver?

14.02.2021

Psoriasis- og eksemforbundet har fått prosjektmidler til å opprette en rådgivningstjeneste i 2021. Derfor er vi nå på jakt etter en person i en heltidsstilling til å lede dette prosjektet.

Bilde: Er du vår helsefaglig rådgiver?

Vil du jobbe med veiledning av personer med hudsykdommer og leddsykdommen psoriasisartritt? 

Vi har fått prosjektmidler til å opprette en rådgivningstjeneste (telefon, e-post/chat og videokonferanse) i 2021, og vi søker etter en person i en 100 % stilling til å lede dette prosjektet. Stillingen er en prosjektstilling med varighet til og med 31.12.2021.

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt. Organisasjonen ble stiftet i 1962 og har cirka 4 000 medlemmer fordelt på lag i alle fylker og 37 lokallag. Ungdomsorganisasjon PEF-ung har omlag 350 medlemmer.

Vi jobber for å bedre forståelsen for disse sykdommene og at pasientene sikres et godt behandlingstilbud nasjonalt og lokalt. Vi er opptatt av å styrke forskningen på feltet og at våre interesser og kampsaker blir hørt og tatt hensyn til i beslutningsprosesser. Det er viktig for oss å skape arenaer for erfaringsutveksling og kompetanseheving for målgruppene våre.

En viktig del av vårt tilbud er veiledning og rådgivning til personer med kronisk hudsykdom eller psoriasisartritt, og vi skal nå styrke dette arbeidet ytterligere. Vi skal etablere en rådgivningstjeneste hvor medlemmer og andre kan ta kontakt med oss for samtale på telefon eller videokonferanse, eller rådgivning via epost. Tjenesten skal være bemannet 2-3 dager pr. uke, inkludert en kveld.

Ansvarsområder og hovedoppgaver:

 • Ledelse av prosjektet "digitalt samtaletilbud" (Stiftelsen Dam) – gjennomføring og rapportering
 •  Bemanning av rådgivningstjenesten (2-3 dager pr. uke, inkl. en kveld)
 • Noe informasjonsarbeid, foredrag, kurs og annet formidlingsarbeid
 • Bistå i arbeid med å initiere og søke midler til nye prosjekter
 • Være en fagressurs for administrasjonen og organisasjonen innen hudsykdommer og andre relevante fagområder

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere helsefaglig utdanning
 • Veiledning, coaching og rådgivning
 • Erfaring fra arbeid med å skrive prosjektsøknader vektlegges
 • Kompetanse fra prosjektarbeid er en fordel
 • Kjennskap til arbeid i pasient- og brukerorganisasjon er en fordel

Egenskaper:

 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å møte enkeltpersoner i en sårbar situasjon med forståelse og omsorg
 • Fleksibel og lærevillig

Vi kan tilby:

 • En meningsfull jobb med stor betydning for enkeltmennesker og samfunn
 • Bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et til tider hektisk, men godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon
 • Gode utviklingsmuligheter for den rette kandidaten
 • Hyggelig kontorfellesskap

Stillingen er underlagt og rapporterer til generalsekretær, og utfører sine oppgaver i tråd med PEFs formålsparagraf, samt mål og strategier som vedtas av landsmøtet, representantskapet, sentralstyret og ungdomsstyret.

Noe kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes. Stillingen er en prosjektstilling til og med 31.12.2021, men det kan bli mulig med en forlengelse.

Lønn: Etter avtale

Tiltredelse: Snarest

Kontaktperson: Generalsekretær Mari Øvergaard: epost: mari.overgaard[at]pefnorge.no / tel: 952 27 732 

Her finner du utlysningen på finn.no

Tilbake