Extrastiftelsen- et hav av muligheter

13.08.2018

Hvert år fordeler Extrastiftelsen en gitt prosentandel av Norsk Tippings overskudd til helseprosjekt. Grupper i PEF og PEF-ung har mulighet til å søke om milder til lokal og sentral aktivitet - enten via ExtraExpress eller Helseprosjekt. Alle søknader må fremmes gjennom en godkjent søkerorganisasjon, eks. PEF. Årets interne frist for å søke midler til Helseprosjekt er 1 september. Ta kontakt med Maren på kontoret dersom du har en ide eller vil vite mer.

Bilde: Extrastiftelsen- et hav av muligheter

Extrastiftelsen stoler på oss!

Støtteordningens formål er å bedre befolkningens helse – somatisk/fysisk og psykisk! De vil ha oss med på laget. Det er oss, vår kunnskap og våre erfaringer som gjør prosjektet bra! Vi må være primus motor for at vår stemme og våre ønsker skal skinne gjennom. Vi får tillit til å definere våre behov og våre løsninger for en bedre hverdag. Ved å bruke erfaringer til definere problemområder og ønsker kan vi lage gode prosjekt. Extrastiftelsen gir penger til prosjekt som gjør hverdagen lettere, gøyere og/eller mer kunnskapsrik. Har dere en ide eller et ønske? Eller opplever dere idetørke? Det er ingen skam i å reprodusere et godt prosjekt!

Begrensninger

Extrastiftelsens retningslinjer har noen spesifiseringer og begrensninger, blant annet har stiftelsen spesifisert at de IKKE gir midler til behandlingsreiser til utlandet. Stiftelsen presiserte også at de kan støtte teknologisk utvikling og helsefremmende tekniske løsninger. Dette åpner opp for spennende prosjekt innen helseteknologi, mens det lukker døren for helsebringende sol.

ExtraEkspress

PEF er blitt medlem i Extrastiftelsen, noe som gir oss muligheten for å søke om ExtraEkspress. Det er en støtteordning beregnet for mindre prosjekt med budsjett opp til 30.000. Søknadsskjema er lettere og mindre krevende å fylle ut. Dere må fremdeles kontakte PEF-ung/Maren for å få åpnet skjema, men søknaden må ikke leses gjennom og godkjennes av en saksbehandler på kontoret. Dere som har søkt om midler fra Extrastiftelsen før vet at når dere sender søknaden til kontoret når du trykker på fortsetter arbeidsflyt i et helseprosjekt. Dette er altså ikke tilfelle med ExtraExpress. Men selv om vi ikke MÅ kontrollere/godkjenne søknaden hjelper vi dere gjerne med utfyllingen og utarbeidelsen av prosjektet/aktiviteten.

Eksempel på ExtraEkspress er kveldssamlinger, temasamlinger, klatrepark, velvaære-dag, osv.  

Det nytter!

De siste årene har PEF og PEF-ung fått penger til mange forskjellige prosjekt. Vi har fått penger til alt i fra informasjonsprosjekt til helgesamlinger. Så lenge prosjektet gir fysisk eller psykisk gevinst er det bare fantasien setter grenser! Maren hjelper deg gjerne videre.  

Frist

Årets interne frist er 1.september. Innen da skal PEF være kontaktet. Sammen jobber vi mot endelig søknad som ferdigstilles senest 14. september.  

Tilbake