FFO trenger ditt engasjement

22.09.2020

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker seg et enda større engasjement fra medlemsorganisasjonene lokalt.

Bilde: FFO trenger ditt engasjement

Visste du at Psoriasis- og eksemforbundet er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)?

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi har 84 medlemsorganisasjoner med til sammen 350 000 medlemmer.

Her finner du en oversikt over medlemsorganisasjonene i FFO

Likestilling og deltakelse

FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. FFO er altså 70 år i år.

Organisasjonen jobber med temaer som at funksjonshemmede skal få tilgang til arbeidslivet, at skolen er tilgjengelig for alle og at ytelser som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP) skal være til å leve av. 

FFO er organisert med hovedkontor i Oslo og fylkeslag i alle landets fylker. I tillegg har organisasjonen en del kommunelag. På vegne av medlemsorganisasjoner jobber FFO opp mot politiske myndigheter nasjonalt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.

Møteplasser 

I tillegg til det politiske arbeidet, tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der medlemsorganisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. Det videreformidles også brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det etterspørres.

Sammen er FFO et potensielt stort og slagkraftig fellesskap! Noen av medlemsorganisasjonene er aktive i FFO lokalt eller kjenner til FFO, men FFO ønsker seg et enda større engasjement fra medlemsorganisasjonene lokalt.

Hva gjør FFO i fylker og kommuner?

FFOs oppdrag er å arbeide for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser. Det interessepolitiske arbeidet står i sentrum på alle samfunnsområder, for eksempel på helse-, oppvekst og skole-, arbeids-, levekårs- og tilgjengelighetsområdet.

FFO i fylkene er avhengig av at medlemsorganisasjonene bidrar i for eksempel nettverk, i styreverv og ikke minst som brukerrepresentanter i råd og utvalg, som kommunale råd, brukerutvalg i NAV og spesialisthelsetjenesten.

FFO trenger mange brukerrepresentanter, og de rekrutteres fra medlemsorganisasjonene.

Hvorfor er FFO lokalt interessant?

Hvis du er interessert i politisk påvirkningsarbeid og i diskusjoner om rettighetene til funksjonshemmede kronisk syke og pårørende, så kan en tilknytning til FFO i ditt fylke eller kommune være interessant og lærerikt.

Du kan på vegne av din organisasjon bidra som premissleverandør til tilbud som gis lokalt. Vi trenger folk fra alle medlemsorganisasjonene, små som store, i alle aldre, med variert bakgrunn og funksjonsnivå.

Du kan bidra i påvirkningsarbeidet med å gjøre hverdagen bedre for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende og samtidig lære mye. 

Høres dette interessant ut, ta kontakt med din organisasjon lokalt. Finn ditt fylkeslag og din fylkessekretær på nettsidene til FFO.

Det finner du her

Du kan også kontakte organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø i FFO på hanne.witso[at]ffo.no eller seniorrådgiver Vigdis Endal i FFO på vigdis.endal[at]ffo.no 

Tilbake