Høy og økende tillit til sykehusene

05.01.2016

Nordmenns tillit til sykehusene har økt fra 65 til 74 poeng på tillitsbarometeret TNS Gallup lager for Apotekforeningen.

Bilde: Høy og økende tillit til sykehusene

Det skriver Apotekforeningen på apotekforeningen.no.

Apotekene har fortsatt høyest tillit, og skårer 78 av 100 tillitspoeng. Legene nyter også stor tillit i befolkningen, og får 70 poeng på målingen. – Det er interessant å se hvordan sykehusene kraftig har fått økt tillit på bare tre år. To tredjedeler av oss oppgir at vi har stor tillit til sykehus, og det er små forskjeller mellom landsdelene og mellom ulike aldersgrupper, forteller adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen.

I løpet av de 10 årene sykehusene har vært med i tillitsbarometeret, har de aldri skåret høyere enn nå. Apotekene og legene har ligget jevnt på omtrent samme nivå som i dag.

– Det er en tillitserklæring at apotekene skårer så høyt på disse målingene. Samtidig er det veldig positivt at andre deler av helsetjenesten også nyter stor tillit. Den sterke økningen i tilliten til sykehusene kan bl.a. henge sammen med at det har vært mindre negativ oppmerksomhet om sykehusene i år sammenlignet med tidligere år. Et søk i mediearkivet Retriever viser at det var dobbelt så mange oppslag om «sykehus og krise» i 2011 som i 2015. Folks oppfatning av en tjeneste preges trolig mest av egne opplevelser og av hva de leser og hører om i mediene. At folk har egne positive opplevelser kombinert med færre krisepregede oppslag, er en god oppskrift for høy tillit, tror Per T. Lund.

Tilbake