Holder med to doser

27.09.2021

For personer som går på det biologiske legemiddelet Xolair, er det ikke nødvendig med en tredje dose av koronavaksinen.

Bilde: Holder med to doser

Nylig ble det publisert en oversikt over medikamenter hvor det er aktuelt å vudrere en tredje dose av koronavaksinen. Fagspesialister innen dermatologi og revmatologi har bidratt i anbefalinger om legemidler i behandling av hudsykdommer og psoriasisartritt. 

Nå legemiddelet Omalizumab (Xolair) fjernet fra listen. Det vil si at det ikke er nødvendlig med en tredje dose av koronavaksinen for personer som går på legemiddelet Xolair.

Dette legemiddelet benyttes blant annet mot kronisk urtikaria / elveblest. 

Fagspesialister innen dermatologi og revmatologi har bidratt i anbefalinger om tredje dose av koronavaksinen. Her finner du oversikt over legemidler hvor de mener det er aktuelt å vurdere.

Her finner du den oppdaterte oversikten over legemidler hvor de mener det er aktuelt å vurdere en tredje koronavaksine 

Tilbake