HS-seminar innvilget!

18.06.2020

Junis gladsak er at det til høsten kan gjennomføres HS-seminar med midler fra Stiftelsen Dam. Mandag 15. juni var resultatet fra årets første søknadsrunde klart. Totalt ble 80 prosjekt innvilget, deriblant HS-seminar i regi at HS-utvalget.

Bilde: HS-seminar innvilget!

Ekstra gøy!

Selv om vi mener Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) og PEF-ung hadde flere gode prosjektsøknader som burde tildeles midler, er vi glade for at nettopp HS-seminaret får midler fra Stiftelsen Dam. Og det er ekstra gøy at søknaden er skrevet av en tillitsvalgt og en førstegangsskriver.

Dette viser tydelig at man ikke trenger å være ansatt eller ha masse erfaring for å få innvilget midler til gode og viktige initiativ!

Avslag betyr ikke nei!

Alle søknadene våre har fått en vurdering i øvre skikt av karakterskalaen. Dessverre har ikke Stiftelsen Dam nok midler til å innvilge alle prosjektene som fortjener finansiering. Karakterene våre gir oss en pekepinn på at søknadene og ideene er gode.

Stiftelsen Dam er åpen om at mange av prosjektene som innvilges har fått avslag ved tidligere søkandsfrist. De påpeker i sin kommunikasjon at stiftelsen gjerne skulle innvilget mange flere søknader enn det er midler til. Med et ønske om å dele ut alle midler, samt å spre helse til hele landet, spiller også prosjektets geografi og søknadssum en rolle i arbeide med å få fordelingskabalen til å gå opp.

Det nytter å prøve igjen!

Dette betyr at det er flere forskjellige faktorer som tas med i betraktningen om hvilke prosjekt som tildeles midler, og at det nytter å prøve igjen. Det har PEF og PEF-ung også erfart.

For noen år tilbake prøvde PEF Drammen lykken én gang til og fikk innvilget hudskole på andre forsøk. I fjor forsøke PEF-ung for tredje gang å få innvilget midler til en spesialutgave av tegneserien The Urban Legend. Dette prosjektet pågår i skrivende stund.

Et avslag er derfor ikke er konsekvent nei, men mer å anse som ikke i denne omgang.

Neste søknadsfrist er 15. september

Vil du vite mer om ordningen og vurderer å søke midler ved fristen 15. september bør du lese «Savner du et medlemstilbud» og kontakte Maren (organisasjonsrådgiver Maren Awici-Rasmussen). Fristen for å ta kontakt er 10. august, og Maren har fri hele juli.

Ta kontakt!

Vi i administrasjonen gir den hjelpen dere behøver for å få skrevet så god søknad som mulig. Prosessen går vi gjennom sammen. Hvor mye bistand dette i praksis betyr, vil variere. Mens noen kun har behov for litt samtale og gjennomlesning, vil vi i andre prosesser være aktivt med fra begynnelse til slutt.

For, det viktigste er ikke at selve søknaden er skrevet av tillitsvalgte, men, vi ønsker at initativet kommer fra dere, at dere skal ha eierskap til prosjektet og at dere som tillitsvalgte gjennomfører prosjektet dersom det blir innvilget. Maren kjører ett førstemann til mølla prinsipp. De som kontakter henne tidligst og sier de trenger en del assistanse eller bistand til å skrive og / eller utvikle ideen, blir prioritert over henvendelser som kommer når timeplanen er fylt opp og kapasiteten spreng.

Maren kan også treffes fysisk med dere som bor i en ok reiseavstand fra Oslo, eller elektronisk for dere som bor utenfor akseptabel reiseavstand.

 

 

Tilbake