Hudsykdommer og mangfold

19.09.2022

I septembernummeret av Hud & Helse kan du lese om hvordan det står til med mangfoldskunnskapen i dermatologien i Norge.

Bilde: Hudsykdommer og mangfold

Hud & Helse nr. 3 - 2022 sendes ut 24. september, og hovedsaken i denne utgaven er hudsykdommer i ulik hud.

– Generelt tas det lite hensyn til ulike hudtyper og hudfarger i medisinundervisningen, men jeg reagerte først da vi hadde undervisning om hud, sier medisinstudent Sine Grude på Universitetet i Oslo.

Hudlege og førsteamanuensis Jan-Øivind Holm ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo underviser medisinstudenter i dermatologi. Han mener at vi må flinkere til å ikke ta for gitt at alle er hvite i huden.

– Det handler om bevisstgjøring. Studenter har vært flinke til å gi oss undervisere tilbakemelding, også på dette. Jeg veileder nå to medisinstu- denter til prosjektoppgave over dette temaet. I den ene oppgaven skal vi teste ut hvordan vi kan bruke farge- måler- colorimeter - for å definere denne vanskelige rødfargen hos de med melaninrik hud, sier han.

Ny undersøkelse om eksem 

Denne utgaven av Hud & Helse presentrer også en ny undersøkelse om atopisk eksem. Legemiddelfirmaet Pfizer, Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø, Nordic Healtcare Group og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har samarbeidet om den undersøkelse der personer med atopisk eksem har svart på spørsmål om sine erfaringer med behandlingsapparatet.

251 AD-pasienter svarte på undersøkelsen, og resultatene viser at personer med atopisk eksem i Norge opplever mange utfordringer. 76 prosent av pasientene hadde moderat til alvorlig atopisk eksem, og rundt 20 prosent av pasientene rapporterte om angst og depresjon. 

Undersøkelsen ble presentert i begynnelsen av september på EADV-konferansen. European Academy of Dermatology and Venerology(EADV) er en årlig konferanse innen dermatologi og venerologi. I år ble den arrangert for 31. gang.
 

Litt mer om innholdet i utgaven

I denne utgaven av Hud & Helse lanserer vi en ny spalte. Den heter "Sykepleieren har ordet", og i den vil hudsykepleier Astrid Blikstad skrive om hudsykdommer og andre relevante temaer. I denne utgaven skriver hun om at moteverden viser frem magfold. Blikstads spalte er i tillegg til spalten "Hudlegen har ordet" til hudlege Petter Gjersvik. I denn utgaven skriver han om tatovering. 
 
Ellers inneholder magasinet blant annet en reportasje om hudsykdommer i Mexico. Landet opplever en økning av hudsykdommer etter koronapandemien. 
 
På forbundssidene denne gangen finner du blant annet artikler om Psoriasis- og eksemforbundets satsing på trening og fysisk aktivitet og presentasjon av to nyansettelser.

Digital utgave

Visste du at det også går an å lese Hud & Helse digitalt på nettsiden hudoghelse.no Den digitale utgaven av Hud & Helse nr. 3 - 2022 publiseres i slutten av september.
 

Ønsker du mer informasjon om Hud & Helse eller bli abonnent på magasinet? Les mer på hudoghelse.no

 
 
Tilbake