Ikke lenger frittbehandlingsvalg

30.03.2020

Helse- og omsorgsdepartementet suspenderer deler av fritt behandlingsvalg på grunn av koronapandemien.

Bilde: Ikke lenger frittbehandlingsvalg

Pasient- og brukerrettighethetsloven gir oss rett til blant annet fritt behandlingsvalg, som betyr at pasientene selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. 

Som følge av koronapandemien gjelder ikke lenger fritt behandlingsvalg for alle områder bortsett fra rus, psykiatri og habilitering for barn, skriver ABC Nyheter.

Dette sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse fredag 27. mars. Regelendringen gjennomføres fordi at presset helsetjenesten kommer til å bli stort fremover.  

– Presset på helsetjenesten kommer til å bli stort i tiden som kommer. For å hjelpe de som trenger det aller mest, og der det er akutt, må vi gjøre midlertidige endringer, sa Høie som varslet at endringene vil vare i én måned, sa Høie til ABC Nyheter.

Bilde: Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Foto: Høyre / Flickr

Tilbake