Informartrittkurs 2013

22.03.2013

Har du psoriasisartritt og en interesse for å lære andre om diagnosen? Da etterlyser vi nettopp deg!

Psoriasis- og eksemforbundet ser et stort behov for informasjon og veiledning for personer med psoriasisartritt (PsA). Kurset "informartritt" er derfor et tiltak for å skaffe organisasjonen et bedre grunnlag for å informere, forelese i lokal- og fylkeslag, på skoler eller steder hvor informasjon om denne diagnosen er ønsket.

Artrittutvalget i PEF står som arrangør, og utvalget søker nå ti personer som kan spesialisere seg på psoriasisartrittdiagnosen og være informatører.

Weekendkurs
Ti deltakere vil få muligheten til å delta på et weekendkurs 26.-28. april 2013 i Oslo. Der vil deltakerne få opplæring av fagfolk innen feltet psoriasisartritt, og det legges vekt på kommunikasjon og presentasjonsteknikk som er relevant for en rolle som informatør. PEF ønsker å skolere informatørene om psoriasisartrittdiagnosen, samt følgesykdommene som nyere forskning viser kan oppstå med en auto-immun sykdom som PsA.

Kurset legger også vekt på hva pasienten selv kan gjøre i forhold til egen livsstil.

Helst ønsker artrittutvalget at de ti deltakerne selv har diagnose psoriasisartritt, slik at de kan formidle hvordan det er å leve med og mestre akkurat denne revmatiske sykdommen.

Den beste støtten er ofte den som gis av en person som er rammet av samme sykdom selv. Det å motta kunnskap, veiledning og erfaringer fra en som selv kjenner diagnosen på kroppen er for mange svært bekymringsfullt.

Synes du dette høres interessant ut?
Da kan du ta kontakt med prosjektleder Trine Knudtzon på e-post: trine.knudtzon@getmail.no eller ringe kontoret på tlf. 23 37 62 40 senest innen 10. april.

Nb! Påmeldingsfristen for kurset er nå utgått, og kurset er fulltegnet.

Tilbake