Informasjon om PEFs Facebook-grupper

27.06.2017

Psoriasis- og eksemforbundet endrer sin aktivitet på Facebook fra og med 1. juli. Hovedaktiviteten vil fra denne datoen foregå via den offisielle siden «Psoriasis- og eksemforbundet Norge».

Bilde: Informasjon om PEFs Facebook-grupper

Endringen medfører at Facebook-gruppene «Psoriasis og psoriasisartritt» og «Atopisk eksem» ikke lenger vil være i drift.

Vedtaket ble fattet av Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet i møte 10.-11. juni.

Bakgrunnen for endringene:

  • PEFs Facebook-grupper ble opprettet like etter at Facebook ble lansert i Norge. Da var det ikke lagt til rette for offisielle organisasjonssider. Senere har Facebook lansert slike sider, der frivillige organisasjoner og ulike foretak kan informere og være i dialog med enkeltpersoner. I dag utgjør dette hovedaktiviteten til de fleste organisasjoner, med grupper på lokalt – heller enn nasjonalt - nivå.
  • PEFs Facebook-grupper var opprinnelig tenkt som forum for erfaringsutveksling blant medlemmer tilknyttet det å leve med kroniske sykdommer som psoriasis, atopisk eksem og psoriasisartritt. Aktiviteten har dessverre dreiet til i hovedsak å omhandle spørsmål av medisinsk art tilknyttet legemiddelbruk, diagnostisering og behandling.
  • Psoriasis- og eksemforbundet har i dag heltidsansatte som løser oppgaver av administrativ art. Ansatte i sekretariatet er ikke medisinsk helsepersonell. Sammen med sentrale og lokale tillitsvalgte skal de fungere som rådgivere og likepersoner, men ikke som helsepersonell som håndterer spørsmål av medisinsk art.

Endringen i Facebook-aktiviteten kommer som resultat av en lengre diskusjonsprosess i Sentralstyret og i forbundets lokal- og fylkeslag.

For å støtte opp om Psoriasis- og eksemforbundets viktige arbeid, og bidra til et positivt fellesskap for personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt, er vi takknemlige for din støtte i form av medlemskap i PEF.

Ordinært medlemskap koster kr. 395,- per år.

Du kan følge Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung på Facebook:

Psoriasis- og eksemforbundet Norge

Magasinet Hud & Helse

Psoriasis- og eksemforbundet Ung (PEF-ung)

Tilbake