Kreative hoder: Vi trenger deres hjelp!

05.11.2014

Legemiddelselskapet Novartis Norge AS utlyser nå et anbud der selskapet ønsker å kjøpe rettigheter til 3 filmsnutter som best passer til kriteriene som presenteres i anbudsteksten under. Filmsnuttene skal omhandle temaet "Å leve med en kronisk hudsykdom".

Bakgrunn:
Novartis kommer i årene fremover til å ha et vesentlig forskningsfokus innen hudsykdommer, og ønsker i den anledning til å belyse forskjellige aspekter ved sykdomsområdet. Blant annet ønsker selskapet bedre å belyse hvilken påvirkning en kronisk hudsykdom har på livskvalitet. Personer med kroniske hudsykdommer bærer sykdommen på utsiden av kroppen i motsetning til de fleste andre kroniske sykdommer.

Oppdraget:
Filmsnuttene Novartis ønsker å kjøpe rettighetene til må oppfylle følgende spesifikasjoner:

Perspektivet skal være fra personen som har en kronisk hudsykdom, og fokuset skal være på hvordan det påvirker livskvaliteten og fungering i dagliglivet
Lengden på videoen skal være maks 30 sekunder
Språket skal være norsk
Videoene kan ikke inneholde noe om medikamentell behandling

De innsendte videoer vil bli vurdert av en komité bestående av en hudlege, to representanter fra Psoriasis- og eksemforbundet Norge, en person med videoteknisk kompetanse og to ansatte i Novartis Norge A/S.

I vurdering av innsendte materiale og kåring av tre anbudsvinnere vil følgende bli vektlagt:

Evne til å belyse temaet «å leve med en kronisk hudsykdom» på en troverdig og pasientfokusert måte
Bruk av innovative og kreative videotekniske grep

De tre videoene som i størst grad oppfyller de kriterier som er satt vinner anbudet:

1. plass i anbudet: 40 000 NOK
2. plass i anbudet: 20 000 NOK
3. plass i anbudet: 10 000 NOK

Novartis forbeholder seg retten til å avvikle anbudsrunden uten kjøp av rettigheter dersom ingen av videoene vurderes å oppfylle kravene i anbudet.

Frist for innsending er utsatt til 10. desember 2014.

For mer informasjon, ta kontakt med Novartis Norge A/S på e-post skin.shorts@novartis.com.

Last ned anbudsteksten som PDF.

Tilbake