LIS-retningslinjene for 2010 er klare - mer valgfrihet

22.02.2010

De nye LIS retningslinjene er ferdige, og en endring i fra 2009 er at legene nå har større valgfrihet i forhold til hvilket biologisk legemiddel de velger til pasienter med psoriasis og psoriasis artritt.

Rangeringen av de ulike produktene er fjernet og pasientene skal dermed sammen med sin lege i større grad ha en mulighet til å påvirke hvilken behandling som er best egnet for den enkelte. Behandlingskostnad er fremdeles et viktig kriterie, men ikke avgjørende. Flere individuelle forhold hos pasienten kan påvirke legemiddelvalg, som for eksempel compliance, preferanse for infusjon versus injeksjon, lokal kapasitet på infusjonsbehandling og reisekostnader for behandling. I slike tilfeller kan behandlende lege gjøre begrunnede avvik fra føringen om å velge rimeligste alternativ.  Det er definert innenfor de ulike indikasjonene hvilke legemidler som kan velges.

LIS-avtalen gjelder for perioden 1. februar 2010 til og med 31. januar 2011 og anbefalingene er gitt for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer.

Tilbake