Ny psoriasiskampanje med glimt i øyet!

07.07.2012

Legemiddelfirmaet Janssen-Cilag lanserte nylig kampanjen ”Psoriasis - det skjer under huden din”. Kampanjen tar utgangspunkt i en ny nettside, og ønsker å tilnærme seg psoriasis og behandling av den på en mer direkte og humoristisk måte.

Omtalen av psoriasis har tradisjonelt vært vinklet mot konsekvensene av sykdommen.  De som lever med psoriasis i det daglige kjenner imidlertid godt til de påkjenningene og utfordringene sykdommen innebærer allerede.  Til tross for dette kan omfanget av behandlingen og hva den faktisk krever av tid og tålmodighet virke overveldende på mange.

En undersøkelse gjennomført på Norsk Psoriasisforbunds nettside viser at det psoriasispasienter i størst grad etterspør er informasjon om de ulike behandlingsmulighetene som finnes.  Utviklingen i behandlingsformer for psoriasis gjør at en rekke lindrende behandlingstilbud nå er tilgjengelig, særlig for de med moderat til alvorlig grad av sykdommen.

Nytt nettsted spiller en viktig rolle
Den nye nettsiden underhudendin.com forsøker å ta for seg temaer rundt psoriasis på en positiv måte. Praktiske videoer og underholdende animasjoner med glimt i øyet, brukes som verktøy for å snakke om temaet. Animasjonsfilmene har et snev av humor i seg, men uten å ignorere årsaken til eller alvorlighetsgraden av sykdommen. Siden gir også tips om hvordan du kan diskutere psoriasis og ulike behandlingstilbud med legen din. Du kan også bestille en informasjonspakke om psoriasisbehandling, samt gjøre en test for å se hvor fornøyd du er med din nåværende behandling.

Kunnskapsrike og fornøyde pasienter
Målet med kampanjen er å gi pasienter økt bevissthet om den virkelige årsaken til psoriasis. I de siste ti årene har man sett en markant økning i kunnskapen om hudsykdommer og relaterte behandlingsalternativer. Tidligere ble hudsykdommer hovedsakelig ansett som et kosmetisk handikap, og dermed tok behandlingen kun for seg de ytre symptomene, som for eksempel utslett. Sammen med økende bevissthet om sykdommen og ulike behandlingsformer, er pasienter bedre rustet til å diskutere sin egen sykdom og relevante behandlingstilbud.

Tilbake