Nytt brukerutvalg oppnevnt

12.09.2013

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte torsdag 12. september medlemmer til nytt brukerutvalg for de neste to årene. Sammensetningen gjenspeiler bredden i det regionale helseforetakets virksomhetsområde og alle sykehusområder i regionen er representert.

Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2015 vil bestå av følgende personer:

- Eric Johanssen, Akershus - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
- Lisbeth Myhre, Akershus - Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
- Kjell Silkoset, Akershus - Personskadeforbundet LTN
- Øistein Winje, Akershus - MS-Forbundet
- Rune Kløvtveit, Buskerud - Norges Handikapforbund
- Torkel Bache, Hedmark - Norsk Pensjonistforbund
- Ellen Strande, Oppland - Norges fibromyalgiforbund
- Jørun Schwach, Oslo - Mental Helse
- Benedichte Steinert Texnes, Oslo - Rådgivning om Spiseforstyrrelser
- Rita Andersen, Telemark - Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer
- Vegard Bahus, Vest-Agder - Foreningen for Hjertesyke Barn
- Marie T.B. Bjerke, Vestfold - Innvandrernes landsorganisasjon
- Kari Melby, Vestfold - Norsk Forening for Utviklingshemmede
- Erna Hogrenning, Østfold – Kreftforeningen
- Tove M. Larsen, Østfold - Norges Handikapforbund

Bred erfaring
- Medlemmene har i sum bred erfaring som pasienter og pårørende. Det gir grunnlag for et aktivt, kompetent og konstruktivt arbeid i Brukerutvalget. Jeg ser frem til å utvikle et nært og forpliktende samarbeid med utvalget til beste for pasienter og befolkning i helseregionen, sier administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst RHF.

- Helse Sør-Øst RHF har siden etableringen i 2007 hatt aktive brukerutvalg, som gjennom konstruktivt samarbeid har bidratt til å prege utviklingen i viktige saker i det regionale helseforetaket, sier han.

Utvalget konstitueres 1. oktober.

Kilde: Helse Sør-Øst.

Tilbake