Oppjustering av arbeidet med kronisk urtikaria

05.03.2018

Mange som har kronisk urtikaria synes det ikke er så lett å finne god informasjon om sykdommen. Dette ønsker Psoriasis- og eksemforbundet å gjøre noe med.

Bilde: Oppjustering av arbeidet med kronisk urtikaria

Kronisk urtikaria eller elveblest er en diagnose som mange har. Men dessverre er den ikke er så godt kjent, og mange lider i det stille.

Psoriasis- og eksemforbundet har ønsker å gi oppdatert og kvalitetssikret informasjon om denne diagnosen. Dette er noe sekretariatet kommer til å jobbe med Kronisk urtikaria-utvalget om fremover, og vi setter pris på innspill, kommentarer og synspunkter.

I tillegg har vi en Facebook-gruppe der det gå an å stille spørsmål, kommentere og «treffe» andre i samme situasjon.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 23 37 62 40 eller på epost post@pefnorge.no.

Har du kronisk urtikaria og behov for å snakke med noen om diagnosen? Ta kontakt med likeperson Jørn Lund på telefon 915 13 932 eller epost lundjorn@gmail.com

Det er viktig å bli hørt og få forståelsen om at en ikke er alene og dermed kan ha noen å dele sine tanker og bekymringer med.

En av de vanligste hudsykdommene

Kronisk urtikaria er en av de vanligste hudsykdommene. Symptomer kan være flyktige, vablete utslett med plagsom kløe. De fleste opplever både hevelse og kløe, men hos noen kan sykdommen innebære kun hevelser eller kløe. Ofte kan det være vanskelig å identifisere konkrete årsaker til et utbrudd.

Man kan ha daglige eller tilbakevendende utbrudd av elveblest eller angioødem. Angioødem er en hevelse i dypereliggende hudlag eller i slimhinner. Personer som har både kronisk elveblest og angioødem har en tendens til å oppleve symptomene over en lengre tid enn personer som kun har kronisk elveblest.

Opptil 50 prosent kan ha angioødem samtidig som de har elveblest, mens en liten andel pasienter kan også oppleve å få angioødem alene.

For at man skal kunne kalle noe kronisk elveblest må symptomene forekomme daglig, uten noen underliggende årsak og over en periode på mer enn seks uker.

Rammer dobbelt så mange kvinner som menn

Anslagsvis én av fem personer vil få urtikaria i løpet av livet. Forekomsten av kronisk elveblest antas å være 0,5-1 prosent av befolkningen. Dette kalles på fagspråket for prevalens og beskriver forekomsten av kronisk urtikaria på et bestem tidspunkt. 2/3 av disse har kronisk spontan urticaria som er en egen undertype. Sykdommen bryter oftest ut i 20-40 års alder. Den rammer dobbelt så mange kvinner som menn.

I de fleste tilfeller varer kronisk elveblest i 1-5 år, men den kan også vare over flere år.

Kronisk elveblest forsvinner hos halvparten innen et halvt år, hos 20 prosent innen tre år og hos 20 prosent i innen fem til ti år. For noen få prosent forsvinner det først etter 25 år.

Å leve med kronisk elveblest

Kronisk elveblest er en uforutsigbar og belastende form for kronisk kløe og utslett, og kan i betydelig grad påvirke livskvaliteten. Forskning viser at reduksjon i livskvalitet kan være like stor som ved enkelte typer hjertesykdom. Man kan oppleve søvnmangel, mangel på energi, bli sosialt isolert og bli følelsesmessig påvirket (depresjon og angst). 

Pasientene kan også oppleve vanskeligheter i forhold til jobb, og mer enn halvparten vil oppleve fravær fra jobb som en følge av sykdommen.

Opp mot halvparten av alle som lider av kronisk elveblest, responderer ikke på standardbehandling med antihistaminer.

Fakta om kronisk elveblest:

  • Symptomer på kronisk elveblest er flyktige, vablete utslett med plagsom kløe.
  • Kan også forekomme sammen med hevelser i dypereliggende hudlag (såkalt angioødem)
  • Forekomst av kronisk elveblest antas å være opptil 1 prosent av befolkingen.
  • Sykdommen rammer flere kvinner enn menn.
  • 2/3 vil oppleve nye utbrudd over en periode på 6 uker (såkalt kronisk spontan urticaria)
  • Kronisk elveblest varer typisk fra 1-5 år. For 1/4 vil sykdommen kunne vare mer enn 5 år.
  • Kronisk elveblest gir kronisk kløe og utslett og kan i betydelig grad påvirke livskvaliteten. 
  • Vanlige følgetilstander er søvnmangel, trøtthet, bekymring og engstelse og sosial isolasjon.
  • Det finnes behandling for kronisk elveblest, herunder antihistaminer og biologiske legemidler.

 

Kilde: Minelveblest.no, nettstedet til legemiddelfirmaet Novartis

 

 

Tilbake