Pandemiens konsekvenser

02.02.2022

Hvordan er hud- og psoriasisartrittpasienten påvirket etter to år med pandemi? Det vil vi vite! Svar før 1. april og være med i trekningen av en unik hengekøye med logo og mygggnetting.

Bilde: Pandemiens konsekvenser

Våren 2020 gjennomførte vi en undersøkelse om koronaens betydning for hud- og psoriasisartirttpasienten. Undersøkelsen viste en tydelig negativ effekt på utvalget. På spørsmål om sykdomsaktivitet oppgir 41, 2 % at de har økt sykdomsaktivitet, 53, 2 % oppgir ingen endring mens kun 4,5 % opplever at sykdomsaktiviteten er redusert. Undersøkelsen viste også at mange opplevde mer smerte og dårligere behandling under pandemiens første måneder. Hvordan ser dette ut to år etter? 

Betydningsfull kunnskap

For PEF er dette betydningsfull informasjon. Undersøkelsen avdekker om pandemiens betydning for hud- og psoriasisartritt pasienten, både i behandlingsøyemed og vedrørende livskavitet. Resultatene er viktige for oss i PEF å avdekke. Vi bruker kunnskapen når vi søker om midler, samt til å legge press på politikere og helsevesen.

3-5 minutter 

Undersøkelsen er kort. Estimert tidsbruk er 3-5 minutter. Deltakere er helt anonyme. Ved å legge igjen mailadressen sin etter endt undersøkelse er man med i trekningen av en flott hengekøye med logo og tilhørende myggnetting. Svar før 1. april og bli med i trekningen. 

Undersøkelsen finner du her:

https://survey.enalyzer.com/?pid=bis4gecm
 

Tilbake